54 годишна пациентка, която се представя клинично с дисфагия и дискомфорт в горната част на гръдният кош. Тя има положителна анамнеза за коронарно артериално заболяване и аневризма на адоминалната аорта, по повод на което е била оперирана преди 6 години. на горната компютърна томография виждаме аневризма на торакалната аорта и въпросът е: кой от следните рискови фактори е най-често асоцииран с тази патология?

 1. Сифилис
 2. Кистична медиална некроза
 3. Ревматоиден артрит
 4. Артериална хипертония
 5. Атеросклероза

Верният отговор е № 5 - аретосклероза!

 • Аортната аневризма се клесифицира. по локализацията си (абдоминална или торакална) и вида си (фузиформена или сакуларна, каквато е в. този случай)
 • Торакалната аневризма се класифицира като асцендентна или десцендентна, базирано на нейната локализация, проксимално или дистално от аортната дъга
 • Най-често аневризмата на торакалната аорта е асимптоматична
 • Компресията на прилежащите й структури (хранопровода в този случай) може да предизвика симптоматика. Излива на кръв от аневризмата може да предизвика остра болка и да бъде признак на руптура
 • Острата руптура без предупредителни симптоми. е най-честата причина за смъртта на пациентите, поради което клиничната подозрителност относно тази патология трябва да е висока
 • След като аневризмата се диагностицира пациентът трябва да бъде сканиран за за наличие на други окултни аневризми
 • Размера на аневризмата корелира с риска от руптурата й