Глава ХІІ – образни изследвания във вътрешните болести – придобити десностранни сърдечни лезии

·         Ревматичното сърдечно заболяване засяга десностранният клапен апарат в 30-50% от случаите

·         В световен мащаб трикуспидалната регургитация и/или трикуспидалната стеноза са причинени от ревматичното сърдечно заболяване в над 90% от случаите, но за щастие само при 3-5% от пациентите засягането е тежкостепенно

·         Инфекциозният ендокардит поради венозната употреба на наркотици или поради инфекция на пейсмейкър или дефибрилатор е най-честата причина за развитието на десностранно сърдечно клапно заболяване в САЩ

·         Рядка причина за развитието на първична трикуспидална регургитация е дикартната травма на трикуспидалната клапа по време на поставяне на пейсмейкър или дефибрилатор

·         Карциноидните тумори могат да причинят трикуспидална регургитация или трикуспидална стеноза, но това е много рядка етиология. Тези тумори метастазират в черният дроб и отделят големи количества серотонин, който причинява изтъняване и ретракция на платната на трикуспидалната клапа, което причинява смесена трикуспидална стеноза и регургитация

·         Макар и рядко ерготамин и лекарствата, които подтискат апетита и съдържат фенфурамин-фентерамин имитират ефекта на карциоидните тумори върху сърцето

·         Гръдната травма може да причини първична трикуспидална регургитация или пулмонална регургитация

·         Придобитите заболявания на пулмоналната клапа са изключително редки и се причиняват предимно от ревматично или карциноидно заболяване или по-рядко от инфекциозен ендокардит