Глава ХII – образни изследвания във вътрешните болести –  артефакти

Акустична сянка

Причинява се от невъзможността на ултразвука да премине през сканираният обект, като резултата е появата на тъмна област дистално от сканираният обект.

Артефакти от силата на сигнала

Екцесивната сила на сигнала може да генерира артефакти, както е показано по-долу, това най-често се касае за васкулалрни структури, които могат и да не бъдат идентифицирани правилно ако има много силен сигнал. На долните снимки са показани феморални съдове, които изглеждат обструктирани от силния сингал.

Задно акустично увеличение 

Някои тъкани позволяват ефективно провеждане на ултразвуковият сигнал:  абдоминална свободна течност, плевралните изливи, абцесинет. или органите изпълнени с течности и поради това изглеждат много по ехогенни от околните тъкани.

 Реверберация

Наблюдава се, когато по пъта на лъча има две отразителни повърхности, които са успоредни една на друга и перпендикулярни на ултразвуковият поток. И поради това лъча се лута като топка на пинг-понг между тези две ехогенни повърхности преди да се върне обратно в трансдюцера.

 

Артефакт с вид на комета

Този артифакт е разновидност на ревербезационният артефакт.