Глава ХII – образни изследвания във вътрешните болести –  стандартно сонографско сканиране на абдомена

Продълговато сечение в горната част на абдомена

 

Така могат да се визуализират: супрареналната аорта, долната празна вена, лявата част от черният дроб, , стомаха, тялото на панкреаса, порто-лиеналното съединение, чревният ствол, често гръбначни прешлени и съответните им междупрешленови дискове.

Косо сечение в долната част на абдомена 

Сканират се: тънки черва, пелвисни кръвоносни съдове, сигмоидното черво, яйчник (не винаги се визуализира) и пикочен мехур.

Напречно абдоминално сечение в горната част на абдомена

Визуализират се: аортата, долната празна вена, чревният ствол, панкреаса (по цялата му дължина), слезката и нейната артерия/вена, чернодробната артерия, жлъчният поток.

Косо странично сечение в горния абдомен

Сканират се: кръвоносният вход на черният дроб, жлъчните потоци и чернодробната вена, дванадесетопръстника, главата на панкреаса, антрума и пилора на стомаха (не винаги), долната празна вена, аортата и гръбначният стълб.

Подребрено сечения отдясно 

Визуализира се порто-лиеналното съединение, долната празна вена, жлъчните пътища, диафрагмата и гръбначният стълб

Напречно сечение по средната аксиларна линия 

 

Сканира се черният дроб във всичките му измерения, общият жлъчен поток, диафрагмата (може да се установи и евент.наличието на плеврален излив и асцит), чернодробната флексура на дебелото черно, тънки черва и част от десния бъбрек.

Междуребрено сечение от дясно при ляво декубитално положение на пациентът 

Сканират се: десният бъбрек, дясната надбъбречна жлеза, входа на десният бъбрек, долната част на черният дроб, низходящата част на дебелото черво, диафрагмата и белият дроб (трансдюцеря трябва да се постави в първият вертебро-диафрагмален ъгъл).

Междуребрено сечение от ляво при дясно декубитално положение на пациентът

Трансдюцера се позиционира в левия ребрено-диафрагмален ъгъл и така се визуализират най-добре: левият бъбрек, лявата надбъбречна жлеза, входа на левия бъбрек, низходящата част на дебелото черво, диафрагмата и белият дроб.

Горно ляво междуребрено сечение

Сканират се добре: слезката (за измерване), ствола на слезката, опашката на панкреаса, дафрагмата, левия надбъбрек, левият ребрено-диафрагмален ъгъл (може да има там евент.плеврален излив)

Подребреното сечение в областта на средната част на абдомена, отляво

Визуализират се: тънки черва, аорта, върховата част на левият бъбрек, флексурата на дебелото черво, левия надбъбрек

Надсимфизно напречно сечение в долната част на абдомена

 Визуализират се матката, яйчниците, пикочният мехур, простатната жлеза и правото черво

 Надсимфизно напречно сечение в долната част на абдомена

 

 Визуализират се: пикочен мехур, простатна жлеза, кръвоносни съдове, матка, яйчници и право черво