Пропедевтика на вътрешните болести – периферни пулсации

През 1998 година МакГи състави детайлен клиничен алгоритъм за преглед при суспекция за периферно васкуларно заболяване и установи/доказа следните находки, че са съвместими с наличието на васкуларна патология:

·         Абнормални педални пулсации

·         Унилатерална студенина на крайниците

·         Пролонгирано време за венозно изпълване на крайниците

·         Наличие на феморален систолен шум

Други находки, които позволяват да се установи дистрибуцията на васкуларната патология са:

·         Абнормален феморален пулс

·         Систолен шум на артерия поплитея

·         Топли колянни стави

·         Позитивен тест на Бюргер

Теста за капилярно изпълване, наличието на атрофирала кожа по крайниците и липсата на окосмяване по тях не са диагностично полезни находки.

През 2006 година бе съставен т.нар. PAD screening score, резултатите от който са основание за извършване на Доплерово изследване на крайниците на пациента.