Въведение в медицината, симптоми и признаци – ортостатична хипотония

При ортостатичната хипотония кръвното налягане на пациентът спада с 15-20 мм/жив стълб или повече с или без увеличение на сърдечната му честота повече от 20 удара/минута. Кръвното налягане трябва да бъде измерено 5 минути след промяната в позицията на тялото на пациента. Ортостатичната хипотония е индикатор за недостатъчност в компенсаторните вазомоторни механизми да адаптират кръвното налягане на пациента при промяна в положението на тялото му. Типично се асоциира с наличие на лекостепенно главоболие, синкоп или замъгление на зрението. При възрастни пациенти ортостатичната хипотония обикновено не патологчна находка и може да е последица от продължително заемане на легнало положение, флуиден/електролитен дисбаланс, ендокринни или системни заболявания, както и да е израз на страничен лекарствен ефект.

Анамнеза и физикално изследване

Ако е възможно трябва да съберем щателна анамнеза от пациента. Първо трябва да се осведомим за продължителността на ортостатичната хипотония, а също така за наличие на асоциирана симптоматика като: обща уморяемост, ортопнея, импотентност, гадене, главоболие, абдоминален/гръден дискомфорт, гастроинтестинално кървене. Трябва да съберем също така щателна лекарствена анамнеза.

При физикалния преглед трябва да обърнем внимание на кожния тургор на пациента /дали не е дехидратиран/. Трябва също така да палпира периферният пулс и да се аускултира сърцето и белия дроб.

Етиология

Надбъбречна недостатъчност

Острата надбъбречна недостатъчност често започва изненадващо и бързо прогресира като симптоматика. Ортостатичната хипотония тук може да е придружена от обща умора, нарушена координация, анорексия, гадене/повръщане, абдоминални болки и слаб, ирегулярен пулс. Друга честа находка, която обаче не е задължителна и наличната кожна хиперпигментация при пациента, коятое особено проминентна по лицето му, устните, венците и букалната мукоза. Диария/констипация, намалено либидо, аменорея и синкоп също могат да се наблюдават.

Алкохолизъм

Хроничният алкохолизъм води до развитие на периферна невропатия, която се проявява и с ортостатична хипотония. Почти винаги има и налична импотентност, която се дължи и на нарушената синтеза/метаболизъм на андрогените.

Амилоидоза

Ортостатичната хипотония тук се дължи на амилоидна инфилтрация на вегетативната нервна система. Асоциираната симптоматика може да е разнородна в зависимост от вида на засегната от амилоидозата система в орагнизма и е производна на наличната инзуфициенция на тази система.

Хипералдостеронизъм

Хипералдостеронизма се проявява с ортостатична хипотония, която е последвана от развитието на хипертонична реакция при преминаване на пациента в легнало положение. Другите клинични прояви на хипералдостеронизма са свързани предимно с наличната хипокалемия: повишена нервно-мускулна раздразнителност, парестезии, парализи, главоболие и понякога дори тетания с позитивиране прицнаците на Хвостек и Трусо. Може да има и зрителни нарушения, ноктурия, полидипсия и промяна в личността на пациента. Честа находка е и захарния диабет.

Хипонатремия

При хипонатремията ортостатичната хипотония типично се проявява с главоболие, силна жажда, тахикардия, гадене/повръщане, абдоминални крампи, олиго-/анурия, лош кожен тургор и понякога гърчове. При тежък натриев дефицит може да има и централна цианоза + вазомоторен колапс. Най-честите причини са: надбъбречната недостатъчност, употребата на тиазидни диуретици, хипотироидизма, както и синдрома на неподходяща секреция на антидиуратичен хормон.

Хиповолемия

Тук имаме и апатия, мускулна слабост, обща умора, анорексия, гадене и силна жажда. Пациентът се оплаква често и от световъртеж, има олигурия, лош кожен тургор + сухи мукозни мембрани.

Лекарствени продукти

Лекарствените продукти могат да доведат до развитие на ортостатична хипотония чрез: намаление на циркулиращият обем, предизвикване на вазодилатация и чрез промяна в тонуса на нервната система. Най-честата причина за развитието на ортостатична хипотония е приема на антихипертензивни препарати, както и на лекарства с ЦНС депресивно действие вкл.трицикличните антидепресанти.