Въведение в медицината, симптоми и признаци – загуба на зрението

Загубата на зрението може да се разбие или внезапно или да натъпи постепенно, да бъде частична или перманентна. Дефицита може да варира от лекостепенни нарушения до тотална слепота. Причината може да са окуларни, неврологични или системни заболявания.

Анамнеза и физикално изследване

Внезапната загуба на зрение представлява медицинска спешност! Не тряба да се докосва окото на пациента при наличие на очна травма.

Ако загубата на зрение е настъпила постепенно трябва да се осведомим дали е засегнато едното око или е засегнато зрението и на двете очи, а също така дали загубата на зрение е транзиторна или персистираща. Питаме пациента също така за наличие на фотофобия, а също така дали има очна болка и ако има такава се осведомяваме за нейната характеристика. Осведомяваме се също така за наличие на други системни заболявания, които могат да доведат до загуба на зрение като например артериална хипертония, захарен диабет, тироидни, васкуларни или ревматични заболявания, както и за евентуалното наличие на неоплазия.

При огледа на окото трябва да обърнем внимание на визуалната активност, наличието на оток, чуждо тяло, дренаж или секреция от окото, а също така дали то се затваря добре или не; проверяваме за наличие на птоза. Преглеждаме ириса и корнеята за наличие на белези, ирегулярности и чужди тела. Изследваме също така функцията на екстраокуларните мускули.

Етиология

Amaurosis fugax

При амаврозис фугакс може да има рекурент атаки от унилатерална загуба на зрение, която може да продължава от няколко секунди до няколко минути. Зрението е нормално през останалото време. Може също така да се установи транзиторна унилатерална слабост, хипертония и повишено интраокуларно налягане.

Катаракта

Типично се представя с постепенна загуба на зрението. Пупулите тук побеляват.

Очна травма

Загубата на зрението може да настъпи или веднага или скоро след травмата, като зрението може или да е двойно или нарушено. Може да има ретрогардна или антероградна амнезия, гадене/повръщане, световъртеж, раздразнителност, летаргия и афазия.

Диабетна ретинопатия

Ретиналната едема и хеморагии водят до нарушение на зрението, която може да прогресира до слепота.

Ендофталмит

Типично ендофталмита – интраокуларно възпаление – е последица най-често от пенетрираща очна травма, венозна употреба на лекарствени продукти или интраокуларна хирургична интервенция, и причинява често перманентна униокуларна загуба на зрението, но системното възпаление може да засегне и другото око.

Глаукома

Глаукомата предизвиква постепенна загуба на зрението, която може да прогресира до пълна слепота.

Острата затворено-ъглова глаукома представлява медицинска спешност, защото може да доведе до развитие на пълна слепота за 3-5 дни. Клинично се представя с унилатерално възпаление на окото, болка в окото /чувство на натиск в очната ябълка/, средно изразена дилатация на зеницата, фотофобия, намалена визуална активност. Може да има гадене/повръщане.

Хроничната затворено-ъглова глаукома предизвиква постепенна загуба на зрението, която може да прогресира до пълна слепота съчетана с болка в засегнатото око.

Хроничната отворено-ъглова глаукома обикновено е билатерална, има внезапно начало и постепенно прогресивно развитие. Предизвиква периферна загуба на зрението, сухота в окото, хало вижън и намалена визуална активност /особено нощно време/.

Макуларна дегенерация

Наблюдава се при възрастни пациенти и се характеризира с безболкова загуба на централното зрение. Загубата на зрението може да е тотална или частична, перманентна или временна. Възможно е да има обилна лацерация.

Атрофия на оптчния нерв

Дегенерацията на оптичният нерв, оптичната атрофия може да се развие както спонтанно така и да е следствие от възпаление или оток на оптичния нерв. Предизвиква иреверзибелна загуба на зрението с частично отпадане на визуални полета и промени в цветното зрение.

Неврит на оптичният нерв

Касае се за възпаление, дегенерация или демиелинизация на оптичният нерв, кято предизвиква унилатерална тежкостепенна загуба на зрение. При движение на очната ябълка има болков синдром. При офталмоскопията се установява хиперемия на оптичния нерв.

Болест на Пажет

Билатерална загуба на зрението при това заболяване може да се развие като последица от костното притискане на краниалните нерви. Тук обаче има и загуба/намаление на слуха, свтовъртеж и тежкостепенна костна болка. Местата на костното засягане са топли и чувствителни при палпация, често се наблюдават спонтанни костни фрактури.

Питуитарен тумор

При пролиферация на питуитарен тумор /най-често са аденоми/ нарушението на зрението прогресира до хемианопия и често до развитие на унилатерална слепота. Наблюдават се още: двойно зрение, нистагъм, птоза, лимитрани очни движения и главоболие с евент.гадене/повръщане /поради увеличението на интракраниалното налягане/.

Оклузия на ретиналните артерии /централна по локализация/

Оклузията на окуларните артерии представлява медицинска спешност, която предизвиква безболезнена унилатерална загуба на зрението, която може да е частична или пълна. Перманентна слепота може да се развие за часове след оклузията.

Отлепване на ретината

В зависимост от степента и локализацията на ретиналното отлепване безболезнената загуба на зрението може да е постепенна или внезапна, частична или пълна. Засягането на макулата предизвиква тотална слепота.

Оклузия на ретиналните вени

Наблюдава се предимно при гериатрични пациенти. Предизвиква безболково унилатерално намаление на визуалната активност съчетано с вариабилна загуба на зрението.

Синдром на Стивънс-Джонсън

Конюнктивалните лезии при този синдром могат да предизвикат отчетлива загуба на зрението. Пурулентен конюнктивит, болка в окото и трудно отваряне на окото се наблюдават също така. Допълнителните находки включват: кожни були, треска, обща умора, кашлица, дисфагия, сухота в гърлото, гръдна болка, повръщане, диария, миалгии и артрит + хематурия и признаци на ренална недостатъчност.

Темпорален артериит

Унилатерална загуба на зрението + силно унилатерално главоболие трябва да ни насочът да мислим за това заболяване. Другите находки са: анорексия, обща умора, загуба на тегло, нискостепенна пирексия + генерилазирана мускулна слабост.