Въведение в медицината, симптоми и признаци – намаление на слуха

Обща информация за патологията

Намалението/загубата на слуха може да е или временно или перманентно; частично или пълно. Ако не е съчетано със загуба на слуха пациента може късно да усети проблемът си.

Нормално звуковите вълни навлизат чрез външният слухов канал, преминават през тъпанчето и достигат до осиклите във вътрешното ухо. Кохлеарният отдел на VIII черепномозъчен нерв доставя звуковите импулси до мозъка.

Намалението/загубата на слуха може да бъде класифицирана като:

·         Проводна – поради заболявания на външното или средното ухо

·         Сензороневрална – поради заболявания на вътрешното ухо и/или аудиторният нерв

·         Смесена

·         Функционална – при наличие на церумен например или баротитис медия

Намалението/загубата на слуха може да се дължи и на травма, инфекции, алергии, тумори, системни или наследствени заболявания, както и да е страничен ефект от употребата на различни лекарствени продукти с ототоксичен потенциал.

Анамнеза и физикално изследване

Пациентът сам трябва да опише проблемът си, а също така да се установи дали проблемът е уни- или билатерален. Търсим и положителна фамилна анамнеза за наличие на загуба на слуха при близки родственици. Търсим данни за претърпени опрации на ухото, назофаринкса или преживени травми.

След това отделяме внимание на асоциираната симптоматика: болка в ухото, продължителност на оплакванията, наличие на оторея /трябва да се опише цвета й и другите й характеристики/; световъртеж, шум в ушите и нистагъм.

След това се извършва отоскопия. Перкутираме и мастоидният израстък за наличие на болезненост, която е високосугестивна за наличие на мастоидит, който при съмнение трябва да се докаже чрез КТ на мастоидният израстък.

Извършва се тестовете на Рине и Вебер за установяването на типа и степента на загубата на слуха.

Етиология

Акустична невринома

Акустичната невринома представлява тумор на 8-ми черепномозъчен нерв, който предизвиква унилатерално, прогресивно развитие на сензоромоторна загуба на слуха. Асоциираната симптоматика включва наличие на световъртеж, а при компресия на карниалният нерв се развива и фациална парализа.

Аденоидна хипертрофия

Дисфункцията на Евстахиевите тръби причинява проводна загуба на слуха, асоциирана с интермитентна оторея.

Аурални полипи

Ауралните полипи са полипи на външният слухов канал, които могат да доведат до намаление на слуха също така.

Холестеатома

Харастерна тук е постепенната загуба на слуха. Може да има и световъртеж и фациални парализи. Може да има също така и постоянна оторея.

Кисти

Кистите на слуховият канал водят до развитие на прогресивна проводна загуба на слуха.

Малигнени тумори на външният слухов канал

При малигнините тумори на външният слухов канал има прогресивна проводна загуба на слуха + силно изразен болков синдром и пулсации в ушите. Развива се постепен оток на засегнатото ухо, както и кървава оторея. Метастазите водят до развитие на парализа на фациалните нерви. Тъпанчето остава най-често незасегнато.

Травма на главата

Тук имаме или синзоромоторна или проводна внезапна загуба на слуха поради перфорация на тъпанчевата мембрана + евентуално и неврологична симптоматика като силен нистагъм и болков синдром. Диагнозата е лесна.

Болест на Мениер

Болестта на Мение е заболяване на вътрешното ухо, което се проявава с интермитентна загуба на слуха + шум в ушите + световъртеж. В късните етапи на болестта загубата на слуха става перманентна. По време на пристъпа може да има изразена и вегетативна симптоматика като гадене/повръщане и/или диария + профузно изпотяване.

Назофарингеален карцином

Тук загубата на слуха е унилатерална и се развива когато тумора компресира Естахиевата тръба. Костната звукова проводимост е нормална, но в средното ухо може да се натрупа течност. При голям тумор има носов говор и кървав назален секрет.

Външен отит

Проводна загуба на слуха и лесна за поставяне диагноза. Силен болков сидром + отделяне на отвратително миришещ секрет от ухото. Треска, главоболие и регионална лимфаденопатия. При малигнения външен отит канала на ухото може да е напълно обструктирал от материя с разнороден състав.

Среден отит

Загубата на слуха е унилатерална, при супуративен среден отит загубата на слуха се развива за няколко часа и тук имаме най-често и гастроинтестинална инфекция. Пациентът има чувство за пълнота в ухото, често и световъртеж, а понякога и нистагъм. Средно до силно изразен болков синдром.

При хроничният среден отит загубата на слуха се развива постепенно, има и оторея + перфорация на тъпънчевата мембрана. Тук сечсто има инфекции на горният респираторен тракт с множестевна локализация или назофарингеален тумор.

Отосклероза

Отосклерозата е хередитарно заболяване, при което се наблюдава унилатерална проводна по характер загуба на слуха. Развива се най-често когато пациентът е на възраст около 20 години и прогресира постепенно, като в крайният й етоп наблюдаваме билатерална смесена загуба на слуха.