Определяне на мозъчната смърт на пациентът

Етични разсъждения

Реверзибилните причини за комата трябва задължително да бъдет идентифицирани и изключени чрез анамнезата /снета по данни на близкият в кома/, както и чрез физикалният преглед на пациентът. Специално винамние заслужават тежките метаболитни нарушения, интоксикациите, хипотермията и остатъчният невромускулен блок. Всички те трябва да бъдат лекувани адекватно и в максимален обем.

Клиничното определяне на мозъчната смърт става въз основа на:

1. Липса на отговор към големи болкови стимули

2. Липсата на всички мозъчни рефлекси

3. Апнея дори при наличие на хипербарни условия

При диагноситчно трудни случаи се ползва ЕЕГ, за установяване липса на мозъчни потенциали или перфузионни изследвания, които да покажат липса на мозъчен кръвоток.

Закона изисква мозъчната смърт да бъде потвърдена от повече от 1 реаниматор.