Терапията на анафилактичната атака започва както при възрастните с подаване на 100% кислород в доза 2-4 литра/минута и приложение (мускулно) на адреналин като адреналиновите дози при деца са както следва:

§ Деца под 6 месечна възраст – 50 гами (0.05 мл от 1 милилитрова ампула)

§ Деца на възраст между 6 месеца и 6 години – 120 гами (0.12 мл)

§ Деца на възраст между 6 и 12 години – 0.250 гами (0.25 мл)

§ Деца на възраст между 12 и 14 години – 350 гами (0.35 мл)

§ Деца на възраст над 14 години – 500 гами (0.5 мл)

Дозата се повтаря след 5 минути ако няма клинично подорбение.

При необходимост се добавя МУСКУЛНО антихистамин (Хлорфенамин), като педиатичните дози са следните:

  • При деца до 1 година: не се прилага !!!
  • При деца на възраст между 1 и 6 години: 2.5 – 5 мг
  • При деца на възраст между 6 и 12 години: 5 – 10 мг
  • При деца над 12 години: 10 – 20 мг

При необходимост се добавя кортикостероид в следните педиатрични дози (мускулно или много бавно венозно):

  • При деца под 1 година не се използват рутинно кортикостероиди
  • При деца на възраст между 1 и 6 години се прилагат 50 мг хидрокортизонов еквивалент
  • При деца на възраст между 6 и 12 години се прилагат 100 мг хидрокортизонов еквевалент
  • При деца на възраст над 12 години се прилагат между 100 и 500 мг хидрокортизонов еквивалент

Ако бронхоспазъма не се повлияе от гореописаните терапевтични мерки се прилагат инхалаторни В2 миметици.

Шока се овладява и с приложение на кристалоиди.

Венозното приложение на адреналин в доза 1:100 000 се извършва само от лекар, който има опитност в тази терапия !

При лечение на анафилаксия не се ползва подкожно приложение на препаратите, защото абсорбцията е забавена и непълна поради наличната компенсаторна вазокострикция !!!