Главният мозък се съдържа в черепната кухина и представлява горната покрита с мозъчна кора и най-развита част от ЦНС.

Ранния му ембрионален произход започва от следните 3 мехурчета наречени както следва:

§ Заден мозък или ромбенцефалон

§ Среден мозък или мезенцефалон

§ Преден мозък или просенцефалон

Тези мехурчета произлизат едно от друго и могат да бъдат разпознати и при възрастния индивид – това са 3 от общо 4-те мозъчни вентрикула.

В процеса на ембрионалното развитие от ромбенцефалона се развиват:

§ Медула облонгата

§ Понса

§ Церебелума, който съдържа 4-ят мозъчен вентрикул

Средният мозък формира само малка част от мъзъка на възрастният индивид, от неговата кухина се образува церебралният акведукт (акведукта на Силвиус), който служи като централна комуникация между 3-и и 4-ти мозъчен вентрикул, докаго неговите стени образуват крачетата на главния мозък.

Предният мозък претърпява най-значително развитие, което условно може да се раздели на предна част или теленцефалон и задна част диенцефалон.

Sample Image


Sample Image

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!