Пространството между аксона на моторния неврон и мускулната клетка се нарича „нервно мускулна връзка”.

 Sample Image

 Това разстояние се равнява на около 20 нанометра.

 Когато неврониият акционен потенциал деполарзира терминала на неврона навлиза калций през волтаж зависимите калциеви канали в невронната цетоплазма, което позволява на трансмителните везикули да се слеят с терминалната невронна мембрана и да отделят съдържащият се в тях ацетилхолин. Молекулите Ацетилхолин дифундират в синаптичното пространство и се свързват на никотиновите холинергични рецептори в специална част от мускулната мембрана наречена „моторна крайна плочка”. Всяка нервно мускулна връзка съдържа около 5 милиона такива рецептори, но за нормалната активация на мускулната контракция са необходими само 500 000 рецептора.

 Структурата на ацетилхолиновите рецептори варира в различните тъкани и в различните стадии от развитието на човешкият организъм.

 Всеки ацетилхолинов рецептор в нервно мускулната връзка нормално се състои от 5 протиенови субединици: 2 алфа, и по една: делта, бета и епсилон субединица. Само две идентични алфа субединици са способни да свържат ацетилхолиновите молекули. Когато и двете свързващи места са окупиране от ацетилхолин се предизвикват промени във всички субединици и се отваря йонен канал в сърцевината на рецептора.

 Sample Image

 Каналът не се отваря ако ацетилхолин се свързва само с едната афла субединица.

 За разлика от нормалния, зрял рецептор церепторите във феталната мускулатура съдържат гама субединица вместо епсилон субединица.

 Катийонния ток през отворения ацетилхолинов рецептор (навлизат натрий и калций, а излизат калиеви йони, генерира потенциала на крайната плочка. Съдържнието на единична везикула (10 на 4-та степен молекули ацетилхолин) може да предизвика миниатюрен потенциал в краната плочка. Броя на дифундиращите от аксона везикули под въздействието на всеки нервен импулс е около 200, като процесът е много чувствителен от екстрацелуларната калциева концентрация (и по точно от нейната йонизирана фракция), увеличаването й води до увеличаване на броя на везикулите, които изхвърлят ацетилхолин в синапса.

 Дори когато всеки рецептор е окулипан от ацетилхолин, неврония потенциал на крайната плочка ще бъде достатъчно силен да деполяризира перивръзковата мембрана.

 Ацетилхолин бързо се хидролизира до ацетат и холин от субстрат специфичният ензим холенестераза. Този ензим се нарича още истинска холинестераза.

 Когато рецепторния йонен канал се затвори крайната плочка се реполяризира. Когато акционния потенциал се прекъсне, натриевият канал в мускулната мембрана също се затваря. Калция се прибира в саркоплазменият ретикул и мускулната клетка релаксира.

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!