Активните пушачи имат шесткратно повишен риск от развитие на периоперативни респираторни проблеми.

 Цигареният дим съдържа както никотин така и други 4500 съставки, 46 от които са канцерогенни.

 Продължителното тютюнопушене се асоциира с развитие на сериозни заболявания като: хроничен бронхит, бронхиални неоплазми, исхемична болест на сърцето и васкуларни заболявания.

 В респираторния тракт на пушачите се образува повече мукус, който обаче не може да се изхвърли ефективно поради намален цилиарен клирънс. Белодробните пътища са хиперактивни и има нарушен както хуморален, така и клетъчно медииран имунитет. Тези промени в организма на пушачите ги прави по чувствителни към действието на общите инхалаторни анестетици. При пушачите има по висока честота на постоперативните усложнения като: ателектази или пневмония, особено след абдоминална или торакална хирургия.

 Повишената чувствителност на респиратония тракт при пушачите увеличава вероятността за развитие на периоперативни компликации като: кашлица, ларингоспазъм и/или десатурация при анестезията (особено ако се ползва изофлуран). Профилактиката на тези компликации е използване на инхалаторни анестетици с по малко дразнещ ефект (напр.севофлуран), както и задълбочаване на анестезията бавно.

 Поради това пушачите се съветват да преустановят тютюнопушенето 12 часа преди операцията. Това позволява както никотинова десенсибилизация така и спадане нивото на карбоксихемоглобина, който при пушачите е 5-15% от общото количество хемоглобин.

Молба за некомерсиално спонсориране на лактологична база данни на свободен достъп

Преди 7 год.френското правителство спонсорира щедро ИДЕЕН проект на френски фармацевт и така се появи световно известната лактологична база данни LactMed.

Българското служебно правителство отказа да спонсорира нашата лактологична база данни, която е нещо реално и дава напълно различни от LactMed и практически ориентирани, ясни указания за употребата на лекарствата в периода на кърменето, ето защо се обръщаме към посетителите на сайта ни с молба за помощ и съдействие!

Лактологичната информация може да предотврати огромни личностови трагедии, така например приемът на на пръв поглед невинни противогрипни препарати от майката докато кърми много вероятно ще доведе след 10-12 години до изоставане в психомоторното развитие на детето през пубертета: то става вяло, отпуснато, апатично и с намалени концентрация и способности за запаметяване! ХОРА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ ТОВА И ОЩЕ МНОГО ПОДОБНИ ТАКИВА ФАКТИ!!!

За да развиеме и увеличиме обема на наличната уникална наша лактологична информация ние се нуждаем от изграждане на малък екип от професионалисти, които не могат естествено да работят безвъзмездно, от техника, от достъп до информация за референтни източници от утвърдени медицински бази данни, чието ползване обаче е платено на годишен базис и е много скъпо и от Вашата любезна поддръжка.

Нашият лактологичен проект е 5 годишен като период, за който период ние предвиждаме да увеличиме над 15 пъти наличната лактологична информация и ще я предоставим на всички на свободен достъп по интернет, така нашата база данни ще бъде пъти по-голяма и полезна за лекарите, фармацевтите и обикновените хора от френската LactMed, както и средство,  чието ползване ще предотврати големи евентуални бъдещи проблеми на подрастващите деца и техните родители!

Предвиждаме също лактологичната ни информация да е на български, английски, немски и испански език.

Увеличаването на наличната лактологична база данни не може обаче да се осъществи докато не се натрупа критичен финансов минимум. Ето защо Ви молим да участвате в нашата дарителска кампания за некомерсиално спонсориране, като прогресът й, както и нейната отчетност са публични и достъпни за всеки.

Можете да участвате ако желаете с минимални средства, дори например с 1 долар долар или евра.

Ние ще сме Ви изключително благодарни и за това!!!

Искам да направя дарение
Искам да видя как се развива лактологичният проект
Искам да видя отчета за дарителската кампания
Вече направих дарение
Не благодаря!