Печат
Посещения: 7099

Active Image

ЛЕГЕНДА:

Ø       Бримкови диуретици

Ø       Калий съхраняващи диуретици

Ø       Тиазидни диуретици

Ø       Други диуретици

Ø       Карбоанхидразни инхибитори

Ø       Алдостеронов антагонист

Acetazolamide (генерика, Diamox)

250 мг дневно

Лекарствена форма за орална употреба: 125, 250 mg таблетки

Лекарствена форма за орална употреба: 500 mg капсули

Лекарствена форма за парентерална употреба: 500 mg прах за инжектиране

Amiloride (генерика, Midamor, комбинирани лекарства)

Дозировка

Орално, 5-10 мг дневно като единична дозо.

МДД е 20 мг.

Педиатричните дозировки не са установени.

Лекарствена форма за орална употреба: 5 mg таблетки

Bendroflumethiazide (Naturetin)

Дозировка

Възрастни

Орално, 2.5 до 10 мг 1-2 пъти дневнопрез ден или в продължение на 3-5 дни последователно в седмицата.

МДД антихипертензивна дозировка е 20 мг.

Педиатрична дозировка

Началната дозировка е до 0.4 мг/кг в единичен прием дневно.

Поддържаката дозировка е 0.05 до 1 мг/кг веднъж дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10 mg таблетки

Benzthiazide (Exna, комбинирани лекарства)

Възрастни

Орално, 25 до 100 мг два пъти дневно през ден или еднократно дневно в продължение на 3-5 дни през седмицата.

Антихипертензивните дозировки трябва да се индивидуализират презицно.

Педиатрична дозировка

Орално, 0.9 мг до 3.9 мг/кг дневно, като единична доза или в два равнодозови приема.

Лекарствена форма за орална употреба: 50 mg таблетки

Brinzolamide (Azopt)

Офталмологична лекарствена форма: 1% суспензия

Bumetanide (генерика, Bumex)

Дозировка

ОРАЛНО

Еднократно дневно от 0.5 до 2 мг, ако се налага увеличаване на дневната доза това се извършва след 3-4 дни от началото на терапията, общата доза може да се приема и на два пъти с интервал от 2-4 часа между отделните приложения.

Максималния дневен терапевтичен лимит е 10 мг.

Педиатричните дози все още не са установени.

ПАРЕНТЕРАЛНО

Венозно или мускулно от  0.5 до 1 мг, дозата може да се повтори лед 2-3 часа ако е необходимо.

Лекарствена форма за орална употреба: 0.5, 1, 2 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 0.5 mg/2 mL ампули

Chlorothiazide (генерика, Diuril, others)

Изисква се внимание при вливането на препарата с цел избягване на екстравазацията.

Приложението е само венозно, забранена е мускулната или субкутанната употреба на лекарството.

Възрастни

Орално, 250-1 000 мг на всеки 6 или 12 часа.

Венозно, 250 мг през 6 или 12 часа.

Педиатрична дозировка

Деца до 6 месечна възраст, орално 10 до 30 мг/кг дневно като единична доза или в два равнодозови приема.

Деца над 6 месечна възраст, орално 10 до 20 мг/кг като единична доза или в два равнодозови приема.

Безопсността на венозното приложение при деца, както и дозировките не са установени.

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500 mg таблетки; 250 mg/5 mL Лекарствена форма за орална употреба суспензия

Лекарствена форма за парентерална употреба: 500 mg за инжектиране

Chlorthalidone (генерика, Thalitone, комбинирани лекарства)

Възрастни

Препоръчаните по-долу дози са средни.

Може да се окаже необходимо тези дози да се нагодят към конкретния случай-в началото или по време на лечението.

Начално лечение  при едем 1-2 таблетки от 100 мг дневно; при хипертензия-ежедневно 100 мг на закуска, до получаване на желания ефект. При наличие на едеми, чието отстраняване се налага бързо първоначалната доза може да се увеличи на 3-4 таблетки дневно, като за предпочитане е те да се вземат наведнъж-сутринта. Обикновено след няколко дни е възможно преминаване към поддържащата доза.

При предменструален синдром-по възможност лечението да се започне 4-8 дни преди менструацията: в продължение на 3 дни по 50 мг  дневно, след това половин таблетка на ден до идването на менструацията.

В случай на хидро-солево задържане  при пълни хора препарата поддържа ефективно лечението за отслабване чрез нискокалоричен режим или/и помощта на средства за поддържане на умерен апетит. Дозите съответстват  на дозировката, препоръчвана за едеми и хипертензия.

При прекъсване на лактацията са достатъчни 100 мг като начална доза, а след това 100 мг таблетка дневно в продължение а 2-6 дни.

Педиатрична дозировка

Орално, 2 мг/кг дневно, дозировката се индивидуализира в зависимост от отговора.

Лекарствена форма за орална употреба: 15, 25, 50, 100 mg таблетки

Cyclothiazid (Anhydron)

Възрастни

Орално, 1 до 2 мг веднъж дневно през ден или последователно в продължение на 3-5 дни седмично.

За целите на антихипертензивната терапия може да се приема ежедневно.

МДД е 6 мг.

Педиатрична дозировка

Орално, 0.02-0.04 мг/кг веднъж дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500 mg таблетки

Demeclocycline (Declomycin) – тетрациклинов дериват, антагонист на антидиуретичния хормон

Орално, 150 или 300 мг дневно

Лекарствена форма за орална употреба: 150 mg таблетки and капсули; 300 mg таблетки

Dichlorphenamide (Daranide)

Орално 50 мг дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 50 mg таблетки

Dorzolamide(Trusopt)

Офталмологична лекарствена форма: 2% солуцио

Eplerenone (Inspra)

Орално, 25 или 50 мг веднъж или две пъти дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 25, 50, 100 mg таблетки

Ethacrynic acid (Edecrin)

Дозировка

ОРАЛНО

Възрастни и подрастващи-50 до 100 мг дневно като единична доза или в равнодозови приеми, дозата може да се увеличава постепенно.

Максималния терапевтичен лимит е 400 мг.

Педиатрия-25 мг дневно, с евентуално увеличаване с още 25 мг ако е необходимо.

ПАРЕНТЕРАЛНО

Венозно, 0 мг или 0.5 до 1 мг/кг; дозата може да се повтори след 2-4 часа ако е необходимо.

Максималния терапевтичен лимит при възрастни е 100 мг, а при деца 1 мг/кг.

Лекарствена форма за орална употреба: 25, 50 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 50 mg IV injection

Furosemide (генерика, Lasix, others)

Дозировка

Вътрешно: възрастни-в повечето случаи са достатъчни 40 мг дневно (1 таблетка).

При липса на ефект след 6-8 часа могат да се вземат още 2 таблетки, а при необходимост след още 6-8 часа още 3 таблетки.

Дневни дози, по-големи от 0.12 грама ( 3 таблетки ), се разпределят на 3-3 единични приема (по 2-3 таблетки през 8-8 часа, не повече от 0.3 г) за 24 часа.

След отстраняване на отоците може да се премине на поддържащо лечение, например по 1 таблетка през ден.

Деца-обикновено по 0.001-0.003 г/кг тегло дневно. Хипертония лека и средна степен-по 1-2 таблетки дневно или през ден; при режим на безсолна храна или в комбинация с други хипотонични средства се прилагат по-малки дози.

Парентерално (при смутена чревна резорбция или при необходимост от постигане на по-бърз ефект)-мускулно или бавно венозно по 0.02 г през ден; понякога 1-2 пъти дневно.

При белодробен оток-0.04 г венозно 3 пъти дневно (за равномерна диуреза се инфундира еднакво количество рингеров разтвор с гликоза).

Барбитурово отравяне-по 0.04 г венозно заедно с изотонични и други разтвори при контролиране количеството на отделената урина, електролитния баланс, кръвното налягане и други.

Лечение с ампули 0.25 г-25 мл: съдържанието на една ампула се смесва с най-малко 250 мл изтоничен рингер-глюкозен разтвор (1:1) или с някой друг неутрален или алкален изотоничен разтвор и цялото количество се инфундира за около 1 час. Ако в този период не настъпи задоволителни диуреза (40-50 мл/час), един час след приключване на първата инфузия се пристъпва към втора с двойно количество ампули и разтворител, които се инфундират за 2 часа.

При незадоволителен резултат отново един час след приключване на втората инфузия се прибягва към трета с 4 ампули и 400 мл рингер-глюкозен разтвор (1:1), които се инфундират в продължение на 4 часа.

Не се разрешава смесване с други медикаменти и превишаване на дозата от 4 мг/мин фуроземид

Таблетките от 0.5 г се прилагат в същата дозировка за продължаване на парентералното лечение.

Приемат се след закуска с малко вода.

Ако след 4-6 часа не се постигне задоволителна диуреза, дозата се увеличава с 1/2-1 таблетка.

При болни с хронична бъбречна недостатъчност лечението започва с 1/2 таблетка (250 мг). При незадоволителен резултат след 4-6 часа дозата може да се увеличава през 4-6 часа по 1/2 таблетка до достигане на индивидуална оптимална дозировка, която не трябва да превишава 4 таблетки на ден.

При по-продължително прилагане на големи дози се препоръчва диета, богата на калий (картофи, домати, спанак, сушени плодове, портокали и други).

Необходимо е да се контролира електролитният баланс на кръвта.

Лекарствена форма за орална употреба: 20, 40, 80 mg таблетки; 8 mg/mL солуцио

Лекарствена форма за парентерална употреба: 10 mg/mL

Hydrochlorothiazide (генерика, Microzide, Hydro-DIURIL, комбинирани лекарства)

Възрастни

Орално, 25 до 100 мг един до два пъти дневно през ден или веднъж дневно в продължение на 3-5 последователни дни седмично.

Педиатрична дозировка

Орално, 1-2 мг/кг дневно, козировката се индивидуализира в зависимост от отговора на организма.

Лекарствена форма за орална употреба: 12.5 mg капсули; 25, 50, 100 mg таблетки; 10 mg/mL солуцио

Hydroflumethiazide (генерика, Diucardin)

Възрастни

Орално, 25 до 100 мг един до два пъти дневно през ден или веднъж дневно в продължение на 3-5 последователни дни седмично.

МДД е 200 мг.

Педиатрична дозировка

Орално, 1 мг/кг дневно, козировката се индивидуализира в зависимост от отговора на организма.

Лекарствена форма за орална употреба: 50 mg таблетки

Indapamide(генерика, Lozol)

Оток при конгестивна сърдечна недостатъчност-орално, 2.5 мг дневно като единична дневна доза сутрин, ако до една седмица не се постигне задоволителен ефект дневната доза се увеличава на 5 мг.

Хипертония-орално, 1.25 мг като единична доза дневно сутрин, ако до 4 седмици не бъде постигнат задоволителен ефект  дозата се увеличава на 2.5 мг, ако след нови 4 седмици ефекта е недостатъчен дозата се променя на 5 мг дневно. Ако и след това антихипертензивния ефект е недостатъчен се добавят други антихипертонични лекарства.

Увеличаването на дозата над 5 мг. дневно не води до увеличаване на  ефект, но за сметка на това риска от развитие на  хипокалемия е по-голям.

Лекарствена форма за орална употреба: 1.25, 2.5 mg таблетки

Mannitol(генерика, Osmitrol)

В зависимост от състоянието на болния и предназначението на лечението.

За диагностична цел като манитолов тест-въвеждат се венозно 75 мл от 18% разтвор. Дозата може да се повтори след 2-3 часа. В случай че количеството на реализираната диуреза за 1 минута е над 40 мл, се въвеждат допълнително още 250 мл от 18% разтвор на диуретика. При диуреза под 40 мл за минута или при отсъствие на нарастване на диурезата, тестът се повтаря. Ако диурезата и при повторното въвеждане на диуретика остане под 40 мл/минута, приложението му се преустановява.

За профилактика и лечение на функционална остра бъбречна недостатъчност-инжектират се венозно 250-500 мл от 10-18% разтвор дневно в продължение на 3-4 дни.

За лечение на хронична бъбречна недостатъчност-въвеждат се венозно (капелно) 250-500 мл от 10-18% разтвор в продължение на 4-5 дни при  предварителна венозна инфузия на 1000-1500 мл serum glucosae в продължение на 4-5 дни.

Лекарствена форма за парентерална употреба: 5, 10, 15, 20, 25% за инжектиране

Methazolamide (генерика, Neptazane)

Орално, 50 мг дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 25, 50 mg таблетки

Methyclothiazide (генерика, Aquatensen)

Възрастни

Орално, 2.5 до 10 мг веднъж дневно през  ден или последователно 3-5 дни в седмицата.

Дози над 10 мг дневно не водят до потенцииране на антихипертензивния ефект на препарата.

Педиатрична дозировка

Орално, 0.05 до 0.2 мг/кг веднъж дневно, дозировката се адаптира в зависимост от отговора на организма.

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 5 mg таблетки

Metolazone (Mykrox, Zaroxolyn)

Таблетки с пролонгироно действие

Възрастни

Диуритчно-орално, 5 до 20 мг дневно.

Антихипертензивно-орално, 2.5 до 5 мг веднъж дневно.

Педиатричните дозировки не са установени.

Обикновени таблетки

Възрастни

Антихипертензивно-орално, в първоначална доза 0.5 мг веднъж дневно; подддържаща доза 0.5 до 1 мг дневно в зависимост от отговора.

Педиатричните дозировки не са установени.

Лекарствена форма за орална употреба: 0.5 (Mykrox); 2.5, 5, 10 mg (Zaroxolyn) таблетки

Polythiazide (Renese)

Възрастни

Диуретично-орално, 1 до 4 мг дневно през ден или 3-5 дни последователно в седмицата.

Антихипертензивно-орално, 2 до 4 мг дневно всеки ден.

Педиатрична дозировка

Орално, 0.02 до 0.08 мг/кг веднъж дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 1, 2, 4 mg таблетки

Quinethazone (Hydromox)

Диуретично или антихипертензивно-орално, 50 до 200 мг дневно, като единична доза или в два равнодозови приема. Дозировката се индивидуализира в зависимост от клиничния отговор.

МДД до 200 мг.

Педиатричните дозировки не са установени.

Лекарствена форма за орална употреба: 50 mg таблетки

Spironolactone (генерика, Aldactone)

Дозировка

Възрастни и подрастващи

Като диуретик: орално в първоначална доза 25 до 200 мт дневно в два до четири равнодозови приема поне в продължение на 5 дни; поддържащата доза е 75 до 400 мг дневно разпределена в 2-4 равнодозови приема.

Антихипертензивно: орално, в първоначална доза 50-100 мг дневно приети еднократно или в 2-4 равнодозови приема в продължение на 2 седмици, след което дозата постепенно се увеличава до 200 мг дневно; поддържащата доза се индивидуализира.

Като алдостеронов антагонист:

при  първичен хипералдостеронизъм: орално, 100-400 мг дневно разпределени в 2-4 равнодозови приема преди операцията.

при поликистично овариално заболяване: орално 100 до 200 мг дневно разпределени в 2-4 равондозови приема.

хирзутизъм: орално 100 мг два пъти  дневно.

Диагностично:

продължителен тест: орално, 400 мг дневно разпределени в 2-4 равнодозови приема в продължение на 3 -4 седмици.

кратък тест: орално, 400 мг дневно разпределени в 2-4 равнодозови приема в продължение на 4 дни.

Антихипокалемично: орално, 25 до 100 мг дневно като единичен прием или разпределени в 2-4 равнодозови приема.

МДД за възрастни 400 мг.

Педиатрична доза: 1 -3 мг/кг или 30 до 90 мг на метър квадратен телесна повърхност дневно приети наведнъж или в 2-4 равнодозови приема-тази първоначална доза може да бъде увеличена при нужда трикратно.

Лекарствена форма за орална употреба: 25, 50, 100 mg таблетки

Torsemide (Demadex)

Орално, 2.5 до 20 мг дневно.

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10, 20, 100 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 10 mg/mL за инжектиране

Triamterene(Dyrenium)

Орално, 25 – 75 – 100 мг дневно

Лекарствена форма за орална употреба: 50, 100 mg капсули

Trichlormethiazide (генерика, Diurese)

Възрастни

Орално, 1 до 4 мг веднъж дневно или в продължение на 3-5 последователни дни от седмицата.

Педиатрична дозировка

При деца над 6 месечна възраст-орално, 0.07 мг/кг/дневно, като единичен прием или в два равнодозови приема.

Лекарствена форма за орална употреба: 2, 4 mg таблетки