Сулфонамиди

Sulfadiazine (генерика)

Лекарствена форма за орална употреба: 500 mg таблетки

Sulfamethizole (Thiosulfil Forte)

Лекарствена форма за орална употреба: 500 mg таблетки

Sulfamethoxazole (генерика, Gantanol, други)

Лекарствена форма за орална употреба: 500 mg таблетки; 500 mg/5 mL суспензия

Sulfanilamide (AVC)

Вагинален крем: 15%

Sulfisoxazole (генерика, Gantrisin)

Лекарствена форма за орална употреба: 500 mg таблетки; 500 mg/5 mL syrup

Лекарствена форма за офталмологична употреба: 4% солуцио

Mafenide (Sulfamylon)

Лекарствена форма за локална употреба: 85 mg/g крем; 5% солуцио

Silver sulfadiazine (генерика, Silvadene)

Лекарствена форма за локална употреба: 10 mg/g крем

Sulfacetamide sodium (генерика)

Лекарствена форма за офталмологична употреба: 1, 10, 15, 30% солуциоs; 10% крем

Триметоприм

Trimethoprim (генерика, Proloprim, Trimpex)

Лекарствена форма за орална употреба: 100, 200 mg таблетки

Trimethoprim-sulfamethoxazole [Co-trimoxazole, TMP-SMZ] (генерика,Biseptol, Bactrim, Septra, други)

Лекарствена форма за орална употреба: 80 mg trimethoprim + 400 mg sulfamethoxazole; 160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazole; 40 mg trimethoprim + 200 mg sulfamethoxazole 5 mL суспензия

Лекарствена форма за парентерална употреба: 80 mg trimethoprim + 400 mg sulfamethoxazole 5 mL

Хинолони и флуорохинолони

Cinoxacin (генерика, Cinobac)

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500 mg капсули

Ciprofloxacin (Ciprinol, Cipro, Cipro I.V.)

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500, 750 mg таблетки; 50, 100 mg/mL суспензия

Лекарствена форма за парентерална употреба: 2, 10 mg/mL за IV употреба

Лекарствена форма за офталмологична употреба (Ciloxan): 3 mg/mL солуцио; 3.3 mg/g крем

Enoxacin (Penetrex)

Лекарствена форма за орална употреба: 200, 400 mg таблетки

Gatifloxacin (Tequin)

Лекарствена форма за орална употреба: 200, 400 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 200, 400 mg за IV употреба

Levofloxacin (Levaquin)

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500, 750 mg ампули

Лекарствена форма за парентерална употреба: 250, 500 mg за IV употреба

Лекарствена форма за офталмологична употреба (Quixin): 5 mg/mL солуцио

Lomefloxacin (Maxaquin)

Лекарствена форма за орална употреба: 400 mg таблетки

Moxifloxacin (Avelox, Avelox I.V.)

Лекарствена форма за орална употреба: 400 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 400 mg

Nalidixic acid (NegGram)

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500, 1000 mg; 250 mg/5 mL суспензия

Norfloxacin (Noroxin)

Лекарствена форма за орална употреба: 400 mg таблетки

Ofloxacin (Floxin)

Лекарствена форма за орална употреба: 200, 300, 400 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 200 mg in 50 mL 5% D/W IV; 20, 40 mg/mL за IV употреба

Лекарствена форма за офталмологична употреба (Ocuflox): 3 mg/mL солуцио

Sparfloxacin (Zagam)

Лекарствена форма за орална употреба: 200 mg таблетки

Trovafloxacin (Trovan)

Лекарствена форма за орална употреба: 100, 200 mg таблетки

IV  200 mg и 300 mg фл за IV употреба