Нитрати и нитрити

Amyl nitrite (генерика, Aspirols, Vaporole)

За инхалиране: 0.3 mL капсули

Isosorbide dinitrate(генерика, Isordil, Sorbitrate)

Лекарствена форма за орално приложение: 5, 10, 20, 30, 40 mg таблетки; 5, 10 mg таблетки

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване(генерика, Sorbitrate SA, Iso-Bid): 40 mg таблетки and капсули

Сублингвални: 2.5, 5, 10 mg сублингвални таблетки

Isosorbide mononitrate(Ismo, други)

Лекарствена форма за орално приложение: 10, 20 mg таблетки; със забавено освобождаване 30, 60, 120 mg таблетки

Nitroglycerin

Сублингвални: 0.3, 0.4, 0.6 mg таблетки; 0.4 mg/аерозол

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване(генерика, Nitrong): 2.6, 6.5, 9 mg таблетки; 2.5, 6.5, 9, 13 mg капсули

Букална лекарствена форма (Nitrogard): 2, 3 mg букални таблетки

Лекарствена форма за парентерално приложение (Nitro-Bid IV, Tridil, генерика): 0.5, 5 mg/mL за венозно приложение

Трансдермални пластири (Minitran, Nitro-Dur, Transderm-Nitro): отделят 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, or 0.8 mg/h.

Дерматологична лекарствена форма (генерика, Nitrol): 20 mg/mL унгвен (25 mm, съдържат 15 mg nitroglycerin)

Блокери на калциевите канали

Amlodipine (Norvasc)

Лекарствена форма за орално приложение: 2.5, 5, 10 mg таблетки

Bepridil (Vascor)

Лекарствена форма за орално приложение: 200, 300 mg таблетки

Diltiazem(Cardizem, генерика)

Лекарствена форма за орално приложение: 30, 60, 90, 120 mg таблетки

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване(Cardizem SR, Dilacor XL, други): 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mg капсули

Лекарствена форма за парентерално приложение: 5 mg/mL за инжектиране

Felodipine (Plendil)

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване: 2.5, 5, 10 mg таблетки

Isradipine(DynaCirc)

Лекарствена форма за орално приложение: 2.5, 5 mg капсули

Лекарствена форма за орално приложение с контролирано освобождаване: 5, 10 mg таблетки

Nicardipine (Cardene, други)

Лекарствена форма за орално приложение: 20, 30 mg капсули

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване(Cardene SR): 30, 45, 60 mg капсули)

Лекарствена форма за парентерално приложение (Cardene I.V.): 2.5 mg/mL

Nifedipine (Adalat, Procardia, други)

Лекарствена форма за орално приложение: 10, 20 mg капсули

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване (Procardia XL, Adalat CC): 30, 60, 90 mg таблетки

Nimodipine(Nimotop)

Лекарствена форма за орално приложение: 30 mg капсули. (За употреба при субарахноидални хеморагии)

Nisoldipine(Sular)

Лекарствена форма за орално приложение със забавено освобождаване: 10, 20, 30, 40 mg таблетки

Verapamil(генерика, Calan, Isoptin)

Лекарствена форма за орално приложение: 40, 80, 120 mg таблетки

Лекарствена форма за орално приложение: 100, 120, 180, 240 mg таблетки или капсули

Лекарствена форма за парентерално приложение: 2.5 mg/mL за инжектиране