Бета адренорецепторни блокери

Acebutolol(генерика, Sectral)

Лекарствена форма за орална употреба: 200, 400 mg капсули

Atenolol(генерика, Tenormin)

Лекарствена форма за орална употреба: 25, 50, 100 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 0.5 mg/mL за инжектиране

Betaxolol(Kerlone)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 20 mg таблетки

Bisoprolol(Zebeta)

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10 mg таблетки

Carteolol(Cartrol)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 5 mg таблетки

Carvedilol(Coreg)

Лекарствена форма за орална употреба: 3.125, 6.25, 12.5, 25 mg таблетки

Esmolol (BreviBloc)

Лекарствена форма за парентерална употреба: 10, 250 mg/mL за инжектиране

Labetalol (генерика, Normodyne, Trandate)

Лекарствена форма за орална употреба: 100, 200, 300 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 5 mg/mL за инжектиране

Metoprolol (генерика, Lopressor)

Лекарствена форма за орална употреба: 50, 100 mg таблетки

Лекарствена форма за орална употреба с удължено действие(Toprol-XL): 25, 50, 100, 200 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 1 mg/mL за инжектиране

Nadolol (генерика, Corgard)

Лекарствена форма за орална употреба: 20, 40, 80, 120, 160 mg таблетки

Penbutolol(Levatol)

Лекарствена форма за орална употреба: 20 mg таблетки

Pindolol(генерика, Visken)

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10 mg таблетки

Propranolol(генерика, Inderal)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 20, 40, 60, 80, 90 mg таблетки; 4, 8 mg/mL Лекарствена форма за орална употреба солуцио; Intensol, 80 mg/mL солуцио

Лекарствена форма за орална употреба с депо действие(генерика, Inderal LA): 60, 80, 120, 160 mg капсули

Лекарствена форма за парентерална употреба: 1 mg/mL за инжектиране

Timolol(генерика, Blocadren)

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10, 20 mg таблетки

Централно действащи симпатикоплегици

Clonidine(генерика, Catapres)

Лекарствена форма за орална употреба: 0.1, 0.2, 0.3 mg таблетки

Трансдермална лекарствена форма (Catapres-TTS): 0.1, 0.2, 0.3 mg/24 h

Guanabenz (генерика, Wytensin)

Лекарствена форма за орална употреба: 4, 8 mg таблетки

Guanfacine(Tenex)

Лекарствена форма за орална употреба: 1, 2 mg таблетки

Methyldopa(генерика)

Лекарствена форма за орална употреба: 250, 500 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 50 mg/mL за инжектиране

Постганглионарни блокери

Guanadrel (Hylorel)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 25 mg таблетки

Guanethidine(Ismelin)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 25 mg таблетки

Reserpine (генерика)

Лекарствена форма за орална употреба: 0.1, 0.25 mg таблетки

Алфа1 селективна адренорецепторни блокери

Doxazosin(генерика, Cardura)

Лекарствена форма за орална употреба: 1, 2, 4, 8 mg таблетки

Prazosin (генерика, Minipress)

Лекарствена форма за орална употреба: 1, 2, 5 mg капсули

Terazosin (генерика, Hytrin)

Лекарствена форма за орална употреба: 1, 2, 5, 10 mg капсули and таблетки

Ганглий блокиращи препарати

Mecamylamine (Inversine)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5 mg таблетки

Вазодилататори ползвани като антихипертензиви

Diazoxide (Hyperstat IV)

Лекарствена форма за парентерална употреба: 15 mg/mL ampule

Лекарствена форма за орална употреба (Proglycem): 50 mg капсули; 50 mg/mL Лекарствена форма за орална употреба суспензия

Fenoldopam(Corlopam)

Лекарствена форма за парентерална употреба: 10 mg/mL за венозна инфузия

Hydralazine(генерика, Apresoline)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 25, 50, 100 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба: 20 mg/mL за инжектиране

Minoxidil(генерика, Loniten)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 10 mg таблетки

Дерматологична л-вена форма (Rogaine, и други): 2% лосион

Nitroprusside(генерика, Nitropress)

Лекарствена форма за парентерална употреба: 50 mg/фл

Блокери на калциевите канали

Amlodipine (Norvasc)

Лекарствена форма за орална употреба 2.5, 5, 10 mg таблетки

Diltiazem(генерика, Cardizem)

Лекарствена форма за орална употреба: 30, 60, 90, 120 mg таблетки

Лекарствена форма за орална употреба с депо действие(Cardizem CD, Cardizem SR, Dilacor XL): 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420 mg капсули

Лекарствена форма за парентерална употреба: 5 mg/mL за инжектиране

Felodipine (Plendil)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 5, 10 mg таблетки

Isradipine(DynaCirc)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 5 mg капсули; 5, 10 mg таблетки

Nicardipine (генерика, Cardene)

Лекарствена форма за орална употреба: 20, 30 mg капсули

Лекарствена форма за орална употреба с депо действие(Cardene SR): 30, 45, 60 mg капсули

Лекарствена форма за парентерална употреба (Cardene I.V.): 2.5 mg/mL за инжектиране

Nisoldipine (Sular)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 20, 30, 40 mg с удължено действие таблетки

Nifedipine(генерика, Adalat, Procardia)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 20 mg капсули

Лекарствена форма за орална употреба с удължено действие(Adalat CC, Procardia-XL): 30, 60, 90 mg таблетки

Verapamil(генерика, Calan, Isoptin)

Лекарствена форма за орална употреба: 40, 80, 120 mg таблетки

Лекарствена форма за орална употреба с депо действие(генерика, Calan SR, Verelan): 120, 180, 240 mg таблетки; 100, 120, 180, 200, 240, 300 mg капсули

Лекарствена форма за парентерална употреба: 2.5 mg/mL за инжектиране

АСЕ инхибитори

Benazepril(Lotensin)

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10, 20, 40, mg таблетки

Captopril (генерика, Capoten)

Лекарствена форма за орална употреба: 12.5, 25, 50, 100 mg таблетки

Enalapril(Vasotec, Vasopren)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 5, 10, 20 mg таблетки

Лекарствена форма за парентерална употреба (Enalaprilat): 1.25 mg/mL за инжектиране

Fosinopril(Monopril)

Лекарствена форма за орална употреба: 10, 20, 40 mg таблетки

Lisinopril(Prinivil, Zestril)

Лекарствена форма за орална употреба: 2.5, 5, 10, 20, 40 mg таблетки

Moexipril(Univasc)

Лекарствена форма за орална употреба: 7.5, 15 mg таблетки

Perindopril (Aceon)

Лекарствена форма за орална употреба: 2, 4, 8 mg таблетки

Quinapril(Accupril)

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 10, 20, 40 mg таблетки

Ramipril (Altace)

Лекарствена форма за орална употреба: 1.25, 2.5, 5, 10 mg капсули

Trandolapril(Mavik)

Лекарствена форма за орална употреба: 1, 2, 4 mg таблетки

Блокери на ангиотензиновите рецептори

Candesartan (Atacand)

Лекарствена форма за орална употреба: 4, 8, 16, 32 mg таблетки

Eprosartan(Teveten)

Лекарствена форма за орална употреба: 400, 600 mg таблетки

Irbesartan (Avapro)

Лекарствена форма за орална употреба; 75, 150, 300 mg таблетки

Losartan (Cozaar)

Лекарствена форма за орална употреба: 25, 50, 100 mg таблетки

Olmisartan (Benicar)

Лекарствена форма за орална употреба: 5, 20, 40 mg таблетки

Telmisartan(Micardis)

Лекарствена форма за орална употреба: 20, 40, 80 mg таблетки

Valsartan (Diovan)

Лекарствена форма за орална употреба: 40, 80, 160, 320 mg таблетки