Пеницилини

Amoxicillin (генерика, Amoxil, Ospamox, Duomox, други)

Лекарствена форма за орално приложение: 125, 200, 250, 400 mg дъвчащи таблетки; 500, 875 mg таблетки; 250, 500 mg капсули;

Amoxicillin/potassium clavulanate (генерика, Augmentin)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500, 875, 1000 mg таблетки; 125, 200, 250, 400 mg дъвчащи таблетки; 1000 mg

Ampicillin (генерика)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg капсули;

Парентерална лекарствена форма: 125, 250, 500 mg, 1, 2 g за флакон)

Ampicillin/sulbactam sodium (генерика, Unasyn)

Парентерална лекарствена форма: 1, 2 g

Carbenicillin (Geocillin)

Лекарствена форма за орално приложение: 382 mg таблетки

Dicloxacillin (генерика)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg капсули

Mezlocillin (Mezlin)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (in 1, 2, 3, 4 g vials)

Nafcillin (генерика)

Лекарствена форма за орално приложение: 250 mg капсули

Парентерална лекарствена форма: 1, 2 g

Oxacillin (генерика)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg капсули; прах за разтваряне250 mg/5 mL солуцио

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.5, 1, 2, 10 g за флакон)

Penicillin G (генерика, Pentids)

Лекарствена форма за орално приложение: 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.8 милиона единици таблетки; прах за разтваряне400,000 единици/5 mL суспензия

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1, 2, 3, 5, 10, 20 милиона единци)

Penicillin G benzathine (Permapen, Bicillin)

Парентерална лекарствена форма: 0.6, 1.2, 2.4 милиона единци за доза

Penicillin G procaine (генерика)

Парентерална лекарствена форма: 0.6, 1.2 милион ед/мл за IM приложение

Penicillin V (генерика, V-Cillin, Pen-Vee K, Ospen, други)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg таблетки; прах за разтваряне 125, 250 mg/5 mL солуцио

Piperacillin (Pipracil)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (2, 3, 4 g за флакон)

Piperacillin и tazobactam sodium (Zosyn)

Парентерална лекарствена форма: 2, 3, 4 g прах за разтваряне IV инжекции

Ticarcillin (Ticar)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1, 3, 6 g за флакон)

Ticarcillin/clavulanate potassium (Timentin)

Парентерална лекарствена форма: 3 g прах за разтваряне

Цефлоспорини и други бета лактами

Тесен спектър - Първа генерация

Cefadroxil (генерика, Duricef)

Лекарствена форма за орално приложение: 500 mg капсули; 1 g таблетки; 125, 250, 500 mg/5 mL суспензия

Cefazolin (генерика, Ancef, Kefzol)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.25, 0.5, 1 g за флакон или IV )

Cephalexin (генерика, Keflex, други, Ospexin)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg капсули and таблетки; 1 g таблетки; 125, 250 mg/5 mL суспензия

Cephalothin (генерика, Keflin)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне and солуцио  инжекции (1 g за флакон или infusion pack)

Cephapirin (Cefadyl)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1 g за флакон или IV )

Cephradine (генерика, Velosef)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg капсули; 125, 250 mg/5 mL суспензия

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.25, 0.5, 1, 2 g за флакон)

Междинен спектър - Втора генерация цефалоспорини

Cefaclor (генерика, Ceclили)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg капсули; 375, 500 mg с пролонгирано освобождаванетаблетки; прах за разтваряне125, 187, 250, 375 mg/5 mL суспензия

Cefamandole (Mandol)

Парентерална лекарствена форма: 1, 2 g (in vials)  IM, IV инжекции

Cefmetazole (Zefazone)

Парентерална лекарствена форма: 1, 2 g  IV инжекции

Cefonicid (Monocid)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1, 10 g за флакон)

Cefotetan (Cefotan)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1, 2, 10 g за флакон)

Cefoxitin (Mefoxin)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1, 2, 10 g за флакон)

Cefprozil (Cefzil)

Лекарствена форма за орално приложение: 250, 500 mg таблетки; прах за разтваряне125, 250 mg/5 mL суспензия

Cefuroxime (генерика, Ceftin, Kefurox, Zinacef)

Лекарствена форма за орално приложение: 125, 250, 500 mg таблетки; 125, 250 mg/5 mL суспензия

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.75, 1.5, 7.5 g за флакон)

Loracarbef (Lилиabid)

Лекарствена форма за орално приложение: 200, 400 mg капсули;  100, 200 mg/5 mL суспензия

Широк спектър – трета и четвърта генерация цефалоспорини

Cefdinir (Omnicef)

Лекарствена форма за орално приложение: 300 mg капсули; 125 mg/5 mL суспензия

Cefditилиen (Spectracef)

Лекарствена форма за орално приложение: 200 mg таблетки

Cefepime (Maxipime)

Парентерална лекарствена форма:  инжекции 0.5, 1, 2 g

Cefixime (Suprax)

Лекарствена форма за орално приложение: 200, 400 mg таблетки;  Лекарствена форма за орално приложение суспензия, 100 mg/5 mL

Cefoperazone (Cefobid)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (1, 2 g за флакон, 10 g )

Cefotaxime (Claforan)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.5, 1, 2 g за флакон)

Cefpodoxime proxetil (Vantin)

Лекарствена форма за орално приложение: 100, 200 mg таблетки; 50, 100 mg гранули суспензия в 5 mL

Ceftazidime (генерика, Taz, Tazidime)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.5, 1, 2 g за флакон)

Ceftibuten (Cedax)

Лекарствена форма за орално приложение: 400 mg капсули; 90, 180 mg/5 mL  Лекарствена форма за орално приложение суспензия

Ceftizoxime (Cefizox)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне and солуцио  инжекции (0.5, 1, 2 g за флакон)

Ceftriaxone (Rocephin)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.25, 0.5, 1, 2, 10 g за флакон)

Carbapenems & Monobactam

Aztreonam (Azactam)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (0.5, 1, 2 g)

Ertapenem (Invanz)

Парентерална лекарствена форма: 1 g прах за разтваряне (0.9% NaCl разредител) или IM (1% lidocaine разредител) инжекции

Imipenem/cilastatin (Primaxin)

Парентерална лекарствена форма: прах за разтваряне (250, 500, 750 mg imipenem за флакон)

Meropenem (Merrem IV)

Парентерална лекарствена форма:  инжекции (0.5, 1 g за флакон)

Други

Cycloserine (Seromycin)

Лекарствена форма за орално приложение: 250 mg капсули

Fosfomycin (Monurol)

Лекарствена форма за орално приложение: 3 g опакавка

Vancomycin (генерика, Vancocin, Vancoled)

Лекарствена форма за орално приложение: 125, 250 mg; прах за разтваряне250 mg/5 mL, 500 mg/6 mL солуцио

Парентерална лекарствена форма: 0.5, 1, 5, 10 g прах за разтваряне IV инжекции