Печат
Посещения: 665

Въпрос:

Кое от следните лекарства може да се ползва за лечение на дълбоки венозни тромбози при бременните пациентки?

  1. Синтром/Варфарин
  2. Хепарин
  3. Аспирин
  4. Дипиридамол

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - хепарин

Упортребата на Варфарин/Синтром е противопоказана по време на бременност.

Аспирин и Дипиридамол, не се използват за лечение на дълбоки венозни тромбози.

Приложението на нискомолекулярен хепарин е удачно за лечение на дълбоки венозни тромбози по време на бремемннос. Фраксипарин не трябва за се полза за същата цел, защото не е одобрен за лечение на дълбоки венозни тромбози, а само на повърхностни такива.

Нефракционираният хепарин може да бъде употребен в условията на налична бременност, особено. ако се налага извършването на бърза оперативна намеса.