Печат
Посещения: 671

Въпрос:

Дозировката на лекастравата трябва да се прецизира с особено внимание при пациентите от коя от следните долуизброени групи:

  1. Пациенти с наднормено тегло
  2. Възрастни пациенти
  3. Бременни. пациентки
  4. Жени в период на лактация

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №2 - възрастни пациенти

При възрастните пациенти е много вероятно да има наличието и на ренална дисфункция, което налага особено внимание при прецизирането на дозиравката на препаратите, които те приемат.

Нивата на серумният креатинин при възрастните. пациенти не е добър индикатор за състоянието на реналната им функция поради това, че те имат по-малка мускулна маса от по-младите пациенти.

Пациентите са наднормено тегло може да бъдат в риск от развитие на лекарствена свръхдозировка поради редистрибуция на приеманите лекарствени продукти.