Въпрос:

Кой от долуизброените бета-блокери трябва да се употреби при пациент страдащ едновременно от бронхиална астма и артериална хипертония?

  1. Пиндолол
  2. Пропранолол
  3. Феноксибензамине
  4. Есмолол

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - пиндолол

Пиндолол е бета-блокер притежаващ частична симпатикомиметична активност, който е от голяма полза при лечението на пациентите страдащи едновременно от бронхиална астма и артериална хипертония.

Вътрешната симпатикомиметична активност на Пиндолол ще спомогне за развитието на бронходилатация.

По принцип бета-блокерите не са показани за лечение на пациенти страдащи от бронхоспастични заболявания.