Въпрос:

Кое от долуизброените лекарства е одобрено за лечение на липидодистрофия при ХИВ-позитивни пациенти?

  1. Poly-L-Lactic acid
  2. Amprenavir
  3. Dapsone
  4. Nitazolaxide

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №1 - Poly-L-Lactic acid

Poly-L-Lactic acid (хидроксиметилцелулоза/манитол) представлява синтетичен полимер за парентерално приложение.

Инжектиран подкожно той предизвиква локална реакция и депозиция на колаген.

Poly-L-Lactic acid е показан за ХИВ-асоциирана фациална липидодистрофия.

Прилага се и в назолабиалните гънки на лицето.