Въпрос:

Кое от следните твърдения относно Скополамин НЕ Е ВЕРНО?

  1. Той е ефективен за лечение на кинетози
  2. Скополамин действа по-дълго от атропин
  3. Приет във високи дози предизвиква седатация
  4. Може да се ползва като индукция към анестезия

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №4 - Скополамин може да се ползва като допълнение към анестезия

Скополамин е тропанов алкалоид, както и атропин, който притежада сходни с. атропин ефекти.

Скополамин е ефективен препарат за лечение на кинетози (болести причинени от движението), но също така блокира и краткосрочната памет на пациентът.

Скополамин се ползва като добавка към общата анестезия.

Скополамин не се ползва за индуциране на анестезия.