Въпрос:

Кое от следните твърдения е верно по отношение на Ezetimibe?

  1. Ezetimibe се приема. като допълнение на холестерол-понижаващите лекарства
  2. Ezetimibe не предизвиква развитие на рабдомиолиза когато се прилага като монотерапия
  3. Ezetimibe е показан при пациенти със средна до тежка степен на хепатална увреда
  4. Ezetimibe трябва да се приема по време на хранене

Отговор и обясения:

Верният отговор е №1 - Ezetimibe се приема като допълнение на холестерол-понижаващите лекарства

Около 6 седмици преди приложението на Ezetimibe пациентът трябва да приема други холестерол-понижаваща диета.

Ако Ezetimibe се приема като монотерапия може да се наблюдава макар и рядко рабдимиолиза.

Ezetimibe не е показан за приложение при пациентите със средна до тежка чернодробна увреда.

Ezetimibe може да се прилага независимо от храненето.