Въпрос:

Какъв е механизмът на действие на Бацитрацин?

  1. Бацитрацин се свързва с 30ес рибозомите
  2. Бацитрацин разтваря. клетъчните мембрани
  3. Бацитрацин се свързва с пептидогликанните мономери
  4. Бацитрацин се свързва с 70ес рибозомите

Отговор и обяснения:

Верният отговор е №3 - бацитрацин се свързва с пептидогликанните мономери

Бацитрацин представлява полипептиден антибиотик, който се образува от видовете Бацилус и се ползва само за локална употреба.

Бацитрацин инхибира муропетидната пептидогликанната субединица и възпрепятства нейното излизане навън от клетъчната мембрана. Това предотвратява образуването и разрастването на бактериалната клетъчна стена.

Бациетрацин не може да се ползва а системна употреба поради високата си таксичност.

Бацитрацин се ползва обаче и за стерилизиране на червата преди извършване на абдоминална хирургична операция.