Carboprost

FDA категория по време на бременност - С

Фармакотерапевтичен клас на препаратът - абортифациент, простагландин

Действие

 • Carboprost се използва за индуциране на аборт в средата на бременността
 • За лечение на следродилна хеморагия, която не отговаря на конвенционалните терапевтични мерки

Carboprost предизвиква появата на маточни контракции чрез директна стимулация на миометриума. Терапевтичният ефект от приложението на Carboprost е изхвърляне на фетуса, както и контрол на утеринното кървене след раждането.

След мускулно приложение Carboprost се абсорбира добре, фармакокинетичните параметри на препарата не са известни. Началото на терапевтичният ефект не е известен, пиков терапевтичен ефект настъпва около 16-я час след приложението на Carboprost; пост-ефектът не е известен.

Лекарствена форма

Ампули съдържащи 250 гами Carboprost/милилитър

Дозировка

Преди терапевтичното приложение на Carboprost се прилага тестова доза мускулна инжекция със 100 гами Carboprost.

ЗА ПРЕДИЗВИКВАНЕ НА АБОРТ: 250 гами през 2-3 часа мусуклно в зевисимост от терапевтичният отговор на пациентката, единичната доза може евентуално да се увеличи на 500 гами/мускулно ако първоначалната доза не е дала задоволителен отговор. МАКСИМАЛНАТА ДОЗА Carboprost е 12 милиграма/2 дни.

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФРАКТЕРНО УТЕРИННО КЪРВЕНЕ СЛЕД РАЖДАНЕТО: 250 гами/мускулно през 15-90 минути в зависимост от ефекта, но не повече от 2 милиграма/дневно.

Противопоказания

 • Свръхчувствителност към Carboprost
 • Остро проявено пелвисно инфламаторно заболяване
 • Остро проявени пулмонални, ренални или хепатални заболявания

Carboprost трябва да се ползва с особено внимание при:

 • Наличие на утеринни цикатрикси - напр.от прежде извършено Цезарево сечение
 • Бронхиална астма
 • Хипотония
 • Артериална хипертония
 • Сърдечно заболяване
 • Адренално заболяване
 • Анемичен синдром
 • Жълтеница
 • Захарен диабет - всеки тип
 • Епилепсия

Странични реакции

Световъртеж, главоболие; гадене/повръщане, диария, абдоминални болки; руптура на матката; флаш реакции; анафилаксия, ангиоедем, треска и изпотявания.

Carboprost не трябва да се палзва едновременно с други препарати предизвикващи аборт!