КЪДЕ Е БЪЛГАРСКИЯТ ОСВИЕНЦИМ?

Или как се прекрачва границата на морала от мастити лекарски номенклатурчици....
Само факти: Фондация, управлявана от секретаря на Столичната община Асен Дюлгеров е била финансов посредник в целия процес за откриване на донори, обработката и разпределянето на тъкани от тях в България. Това е било договорено в споразумението между Националния център за управление на трасплантациите "Бултрансплант" и френската корпорация "Ост девелопмент", която е клон на американския биоконцерн "Остеотек». Френската фирма се задължава да предостави на "Американо-българската фондация за развитие на медицината и биотехнологиите" 160 000 долара като начална субсидия и между 750 и 3200 евро за всеки донор на костна, сухожилна, сърдечно-мускулна и друга тъкан в зависимост от количеството й и възрастта на починали!
Ост девелопмент" има изключителни права върху всички тъкани, 
експлантирани от всички болници, които се включат в програмата. Според официалното съобщение на "Остеотек" в страницата на фирмата в Интернет "Бултрансплант" е предложила на 56 български болници, които да се включат в системата срещу горепосоченото скромно заплащане.
Печалбата на ОстДевелопмент надхвърля 49% благодарение на нашите тъкани.
За периода 2002 – 2008 са изнесени над 21 ТОНА човешки тъкани от България!!!
Изнесли сме близо 17 000 единици тъкани, а сме получили едва 223 единици.
Ставките, които не са отречени от д-р Хичев, са доста примамливи за нископлатените български лекари. За първи осигурен донор – 100 лева, за втори – 240, за трети – 360. И така парите растат, за да станат 600 лева за петия труп, ако някой лекар успее да достави 5 трупа в рамките на 1 месец. "Трудът трябва да се заплаща", коментира сега д-р Хичев съвсем нагло.
ЕАТА сключва договори с погребални агенции за осигуряване на донори.
Та както виждате сами: трансплантацията е национална политика, насочена към интересите на хората... Кои хора обаче, сами можете вече да се сетите...