КП № 244 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

Минимален болничен престой – 7 дни

 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

 

Помощ, включваща използване на рехабилитационни процедури

Не включва:   консултации (Z70—Z71)

Z50.8      Лечение, включващо други видове рехабилитационни процедури

Обучение за начини на самообслужване, НКД

 

Синдром на Reiter-Leroy

М02.30      Множествена локализация

М02.35     Тазова област          сакрум                             тазобедрена става

 и бедро                   бедрена кост                     сакроилиачна става

                                                    таз

М02.36     Колянна                   голям пищял[тибиа]          колянна става

област                      малък пищял[фибула]

М02.37     Глезенна става                                                 тарзални кости глезенна става

и стъпало                метатарзални кости          други стави на стъпалото

                                                    фаланги

М02.38     Други      гръбначен стълб

                                                    ребра

                                                    шия

                                                    череп

                                                    глава

                                                    тяло

 

Други реактивни артропатии

М02.80    Други реактивни артропатии - множествена локализация

М02.85    Други реактивни артропатии - тазова област и бедро

М02.86    Други реактивни артропатии - колянна област

М02.87    Други реактивни артропатии - глезенна става и стъпало

М02.88    Други реактивни артропатии - други

 

Серопозитивен ревматоиден артрит

Не включва:   ревматична треска (I00)

                                           ревматоиден артрит:

  на гръбначния стълб (М45)

  юношески (М08.—)

М05.00    Синдром на Felty - множествена локализация

               Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения

Други серопозитивни ревматоидни артрити

М05.80    Други серопозитивни ревматоидни артрити - множествена локализация

М05.85    Други серопозитивни ревматоидни артрити - тазова област и бедро

М05.86    Други серопозитивни ревматоидни артрити - колянна област

М05.87    Други серопозитивни ревматоидни артрити - глезенна става и стъпало

М05.88    Други серопозитивни ревматоидни артрити - други

 

Серонегативен ревматоиден артрит

М06.00     Серонегативен ревматоиден артрит - множествена локализация

М06.05     Серонегативен ревматоиден артрит - тазова област и бедро

М06.06     Серонегативен ревматоиден артрит - колянна става

М06.07     Серонегативен ревматоиден артрит - глезенна става и стъпало

М06.08     Серонегативен ревматоиден артрит - други

 

Болест на Still при възрастни

Не включва:   Болест на Still БДУ (М08.2)

М06.10     Болест на Still при възрастни - множествена локализация

М06.15      Болест на Still при възрастни - тазова област и бедро

М06.16       Болест на Still при възрастни - колянна става

М06.17       Болест на Still при възрастни - глезенна става и стъпало

М06.18       Болест на Still при възрастни - други

 

Ревматоиден бурсит

М06.20       Ревматоиден бурсит - множествена локализация

М06.25       Ревматоиден бурсит - тазова област и бедро
М06.26       Ревматоиден бурсит - колянна става
М06.27       Ревматоиден бурсит - глезенна става и стъпало
М06.28       Ревматоиден бурсит - други

 

Възпалителна полиартропатия

Не включва:     полиартрит БДУ (М13.0)

М06.40       Възпалителна полиартропатия - множествена локализация

 

Други уточнени ревматоидни артрити

 М06.80       Други уточнени ревматоидни артрити - множествена локализация

 М06.85       Други уточнени ревматоидни артрити - тазова област и бедро

 М06.86       Други уточнени ревматоидни артрити - колянна става

 М06.87       Други уточнени ревматоидни артрити - глезенна става и стъпало

 

Дистална интерфалангеална псориатична артропатия (L40.5†)

 Не включва:    ювенилни псориатични и ентеропатични артропатии (М09.— *)

М07.00*      Множествена локализация

М07.04*      Китка                                                               карпални кости           ставите между всички

                                                    метакарпални кости           тези кости

                                                    фаланги

М07.07*      Глезенна става                                                 тарзални кости           глезенна става

и стъпало              метатарзални кости           други стави на стъпалото

                                                    фаланги

 

Инвалидизиращ артрит (L40.5†)

М07.10*      Множествена локализация

М07.11*      Раменна                 ключица                    акромиоклавикуларна

област                   лопатка                     скапулохумерална                стави

                                                                                     стерноклавикуларна

                                                    фаланги

М07.15*      Тазова област                                                 сакрум тазобедрена става

и бедро                  бедрена кост                     сакроилиачна става

                                                    таз

М07.16*      Колянна                 голям пищял[тибиа]          колянна става

област                   малък пищял[фибула]

М07.17*      Глезенна става                                                 тарзални кости           глезенна става

и стъпало              метатарзални кости           други стави на стъпалото

                                                    фаланги

М07.18*      Други                   гръбначен стълб

                                                    ребра

                                                    шия

                                                    череп

                                                    глава

                                                    тяло

 

Псориатичен спондилит (L40.5†)

М07.28*      Други                      гръбначен стълб

 

Идиопатична подагра

Подагрозен бурсит

Първична подагра

Подагрозни възли [уратни тофи] в сърцето† (I43.8*)

М10.00    Идиопатична подагра, множествена локализация

М10.01     Раменна                        ключица             акромиоклавикуларна

област                      лопатка                   скапулохумерална           стави

                                                                                    стерноклавикуларна

М10.02     Мишница                  раменна кост         лакътна става

М10.03     Предмишница          лакътна кост          гривнена става

                                                    лъчева кост

М10.04     Китка                        карпални кости         ставите между всички

                                                    метакарпални кости                   тези кости

                                                    фаланги

М10.05     Тазова област          сакрум                           тазобедрена става

и бедро                    бедрена кост               сакроилиачна става

                                                    таз

М10.06     Колянна                   голям пищял[тибиа]              колянна става

област                      малък пищял[фибула]

М10.07     Глезенна става         тарзални кости                      глезенна става

и стъпало                метатарзални кости     други стави на стъпалото

                                                    фаланги

М10.08     Други                        гръбначен стълб

                                                    ребра

                                                    шия

                                                    череп

                                                     глава

                                                    тяло

 

Коксартроза [артроза на тазобедрената става]

М16.0      Първична коксартроза, двустранна

М16.1      Друга първична коксартроза

                   Първична коксартроза:

  БДУ

  едностранна

М16.2      Дисплазична коксартроза, двустранна

 

Гонартроза [артроза на колянната ставa]

М17.0      Първична гонартроза, двустранна

М17.1      Други първични гонартрози

§  първична гонартроза:

     БДУ

    едностранна

М17.2      Посттравматична гонартроза, двустранна

М17.3      Други посттравматични гонартрози

посттравматична гонартроза:

     БДУ

     едностранна

М17.4      Други вторични гонартрози, двустранни

М17.5      Други вторични гонартрози

      Вторична гонартроза:

     БДУ

     едностранна

 

Първична артроза на други стави

М19.01     Първична артроза - раменна област

М19.07     Първична артроза - глезенна става и стъпало

М19.08     Първична артроза - други

 

Посттравматична артроза на други стави

М19.17     Посттравматична артро за - глезенна става и  стъпало

М19.18     Посттравматична артроза - други

 

Друга вторична артроза

М19.27    Друга вторична артроза - глезенна става и стъпало

М19.28    Друга вторична артроза - други

 

Друга уточнена артроза

М19.87    Друга уточнена артроза - глезенна става и стъпало

 

Контрактура на става

Не включва:                  придобити деформации на крайниците (М20—М21)

                                           контрактура на Dupuytren (М72.0)

                                           контрактура на сухожилните влагалища без контрактура на ставата (М67.1)

М24.50    Контрактура на става - множествена локализация

М24.51    Контрактура на става - раменна област

М24.52    Контрактура на става - мишница

М24.55    Контрактура на става - тазова област и бедро

М24.56    Контрактура на става - колянна област

М24.57    Контрактура на става - глезенна става и стъпало

М24.58    Контрактура на става - други (гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло)

 

Анкилозиращ спондилит

Ревматоиден артрит на гръбначния стълб

Не включва:   артропатия при синдрома на Reiter (М0

                                           ювенилен (анкилозиращ) спондилит (М08.1)

                                           синдром на Behcet (M35.2)

М45.0      Анкилозиращ спондилит - множествено засягане на гръбначния стълб

М45.1      Анкилозиращ спондилит - окципито-атланто-аксисен отдел

М45.2      Анкилозиращ спондилит - шийна област

М45.3      Анкилозиращ спондилит - шийногръден отдел

М45.4      Анкилозиращ спондилит - гръден отдел

М45.5      Анкилозиращ спондилит - гръднопоясен отдел

М45.6      Анкилозиращ спондилит - поясен отдел

М45.7      Анкилозиращ спондилит - пояснокръстен отдел

М45.8      Анкилозиращ спондилит - кръстен и кръстноопашен отдел

 

Други спондилози с миелопатия

Спондилоза, предизвикваща компресия на гръбначния мозък† (G99.2*)

Не включва:       сублуксации на гръбначния стълб (М43.3—М43.5)

М47.10     Други спондилози с миелопатия - множествено засягане на гръбначния стълб

М47.11     Други спондилози с миелопатия - окципито-атланто-аксисен отдел

М47.12     Други спондилози с миелопатия - шийна област

М47.13     Други спондилози с миелопатия - шийногръден отдел

М47.14     Други спондилози с миелопатия - гръден отдел

М47.15     Други спондилози с миелопатия - гръднопоясен отдел

М47.16     Други спондилози с миелопатия - поясен отдел

М47.17     Други спондилози с миелопатия - пояснокръстен отдел

М47.18     Други спондилози с миелопатия - кръстен и кръстноопашен отдел

 

Други спондилози с радикулопатия

М47.20     Други спондилози с радикулопатия - множествено засягане на гръбначния стълб

М47.21     Други спондилози с радикулопатия - окципито-атланто-аксисен отдел

М47.22     Други спондилози с радикулопатия - шийна област

М47.23     Други спондилози с радикулопатия - шийногръден отдел

М47.24     Други спондилози с радикулопатия - гръден отдел

М47.25     Други спондилози с радикулопатия - гръднопоясен отдел

М47.26     Други спондилози с радикулопатия - поясен отдел

М47.27     Други спондилози с радикулопатия - пояснокръстен отдел

М47.28     Други спондилози с радикулопатия - кръстен и кръстноопашен отдел

 

Спинална стеноза

Каудална стеноза

М48.00     Спинална стеноза - множествено засягане на гръбначния стълб

М48.01     Спинална стеноза - окципито-атланто-аксисен отдел

М48.02     Спинална стеноза - шийна област

М48.03     Спинална стеноза - шийногръден отдел

М48.04     Спинална стеноза - гръден отдел

М48.05     Спинална стеноза - гръднопоясен отдел

М48.06     Спинална стеноза - поясен отдел

М48.07     Спинална стеноза - пояснокръстен отдел

М48.08     Спинална стеноза - кръстен и кръстноопашен отдел

 

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Включва:                       увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел с болков синдром

              увреждания на междупрешленните дискове в шийногръдния отдел

М50.0†    Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)

М50.1      Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

                   Не включва:   брахиален радикулит БДУ (М54.1)

 

Увреждания на междупрешленните дискове в други отдели

Включва:                       увреждания на междупрешленните дискове в гръдния, гръднопоясния и пояснокръстния отдел

М51.0†    Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с миелопатия (G99.2*)

М51.1      Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия

                   Ишиас, дължащ се на увреждане в междупрешленен диск

                   Не включва:   лумбален радикулит БДУ (М54.1)

 

М51.2      Друг тип уточнена хернизация на междупрешленен диск

Лумбаго, дължащо се на дискова херния

 

М51.3      Друга уточнена дегенерация на междупрешленен диск

 

Алгоневродистрофия

Синдром рамо-ръка

Атрофия на Sudeck

Симпатикова рефлекторна дистрофия

М89.00     Алгоневродистрофия - множествена локализация

М89.05     Алгоневродистрофия - тазова област и бедро

М89.06     Алгоневродистрофия – колянна област

М89.07     Алгоневродистрофия – глезенна става и стъпало

М89.08     Алгоневродистрофия – други (гръбначен стълб, ребра, шия, череп, глава, тяло)

 

Вродени деформации на бедрото

Не включва: щракащо бедро (R29.4)

Q65.0     Вродена луксация на бедрото, едностранно

Q65.1     Вродена луксация на бедрото, двустранно

Q65.2     Вродена луксация на бедрото, неуточнена

Q65.3     Вродена сублуксация на бедрото, едностранна

Q65.4     Вродена сублуксация на бедрото, двустранна

Q65.5     Вродена сублуксация на бедрото, неуточнена

Q65.8     Други вродени деформации на бедрото

                   Изкривяване на бедрената шийка напред

                   Вродена дисплазия на ацетабулума

                   Вродено:

  валгусно положение [coxa valga]

  варусно положение [coxa vara]

 

Други вродени костно-мускулни деформации

Не включва:                  редукционни дефекти на крайник(-ци) (Q71—Q73)

Q68.2     Вродена деформация на коляното

   Вроден(-а):

  луксация на коляното

  genu recurvatum

Q68.3     Вродено изкривяване на бедрената кост

                   Не включва:   изкривяване на бедро (шийка) напред (Q65.8)

Q68.4     Вродено изкривяване на тибията и фибулата

 

Други вродени аномалии (пороци на развитието) на крайник (крайници)

                   Не включва:   полидактилия (Q69.—)

                                           редукционен дефект на крайник (Q71—Q73)

                                           синдактилия (Q70.—)

Q74.1     Вродена аномалия на коляното

                   Вроден(-а):

  липса на патела

  дислокация на патела

  genu valgum

  genu varum

                   Рудиментарна па­те­ла

Не включва:   вроден(-а):

  дислокация на коляното (Q68.2)

  genu recurvatum (Q68.2)

                                           синдром “нокти—патела” (Q87.2)

Q74.2     Други вродени аномалии на долен крайник (крайници), включително и на тазовия пояс

                   Вродено(-а):

  срастване на сакроилиачната става

  аномалия на:

  глезена (глезенната става)

  сакроилиачната става

                   Не включва:   изместване на шийката на бедрената кост напред (Q65.8)

Q74.3     Arthrogriposis multiplex congenita

Q74.8     Други уточнени вродени аномалии на крайник (крайници)

 

Вродени аномалии (пороци на развитието) на гръбначния стълб и гръдния кош

Не включва:   вродени костно-мускулни деформации на гръбначния стълб и гръдния кош (Q67.5—Q67.8)

Q76.0     Spina bifida occulta

Не включва:          менингоцеле (спинално) (Q05.—)

   spina bifida (aperta) (cystica) (Q05.—)

Q76.1     Синдром на Klippel-Feil

   Синдром на срастване на шийните прешлени

Q76.2     Вродена спондилолистеза

   Вродена спондилолиза

   Не включва:      спондилолистеза (придобита) (М43.1)

   спондилолиза (придобита) (M43.0)

Q76.3     Вродена сколиоза, дължаща се на вродена костна аномалия

              Хемивертебрално срастване или непълна сегментация със сколиоза

Q76.4     Други вродени аномалии на гръбначния стълб, несвързани със сколиоза

   Вроден(-а)(-о):

  липса на прешлен                       

  срастване на гръбначния стълб

  кифоза

  лордоза                                                           неуточнен(-а)(-о)

  аномалия на лумбосакралната             или несвързан(-а)(-о)
(става) (област)                                       със сколиоза

   Хемивертебра

   Аномалия на гръбначния стълб

   Платиспондилиза

   Добавъчен прешлен

Q76.5     Шийно ребро

   Добавъчно ребро в шийната област

Q76.8     Други вродени аномалии на торакалните кости

 

Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбести кости и гръбначния стълб

Не включва:                  мукополизахаридоза (E76.0—E76.3)

Q77.0     Ахондрогенеза

              Хипохондрогенеза

Q77.3     Chondrodysplasia punctata

Q77.4     Ахондроплазия

              Хипохондроплазия

Q77.5     Дистрофична дисплазия

Q77.6     Хондроектодермална дисплазия

              Синдром на Ellis-van Creveld

Q77.7     Спондилоепифизарна дисплазия

Q77.8     Друга остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

 

Други остеохондродисплазии

Q78.0       Osteogenesis imperfecta

                Вродена чупливост на костите

                Остеопсатироза

Q78.1       Полиостеозна фиброзна дисплазия

                Синдром на Albright (-McCune) (-Sternberg)

Q78.2       Остеопетроза

                Синдром на Albers-Schönberg

Q78.3       Прогресираща диафизарна дисплазия

                Синдром на Camurati-Engelmann

Q78.4       Енхондроматоза

                Синдром на Maffucci

                Болест на Ollier

Q78.5       Метафизарна дисплазия

                Синдром на Pyle

Q78.6       Множествени вродени екзостози

                Диафизарна аклазия

Q78.8       Други уточнени остеохондродисплазии

                Остеопойкилоза

 

Вродени аномалии (пороци на развитието) на костно-мускулната система, некласифицирани другаде)

Не включва:                   вроден (стерномастоиден) тортиколис (крива шия) (Q68.0)

Q79.6       Синдром на Ehlers-Danlos

Q79.9       Вродена аномалия на костно-мускулната система, неуточнена

      Вродена:

     аномалия БДУ     

     деформация БДУ      на костно-мускулната система БДУ

 

Последици от травми на шията и тялото

Т91.0       Последици от повърхностна травма и открита рана на шията и тялото.

Последици от травми, класифицирани в рубриките S10—S11, S20—S21, S30—S31, T09.0—T09.1

Т91.1       Последици от счупване на гръбначния стълб

                   Последици от травми, класифицирани в рубриките S12.0, S 12.1, S 12.2; S 12.7; S22.0; S22.1, S32.0, S32.7 и T08

Т91.2       Последици от други счупвания на гръден кош и таза

Последици от травми, класифицирани в рубриките S22.2-22.9, S 32.1-32-5 и S 32.8;

 

Последици от травми на горен крайник

T92.0       Последици от открита рана на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S41.—, S51.—, S61.— и T11.1

T92.1      Последици от счупване на горен крайник, с изключение на китката и дланта

Последици от травми, класифицирани в рубриките S42.—, S52.— и T10

T92.2      Последици от счупване на ниво китка и длан

Последици от травми, класифицирани в рубриката S62.—

T92.3      Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S43.—, S53.—, S63.— и T11.2

T92.5      Последици от травма на мускул и сухожилие на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S46.—, S56.—, S66.— и T11.5

T92.6      Последици от смазване и травматична ампутация на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S47—S48, S57—S58, S67—S68 и T11.6

T92.8     Последици от други уточнени травми на горен крайник

Последици от травми, класифицира­ни в рубриките S40.—, S45.—, S49.7—S49.8, S50.—, S55.—, S59.7—S59.8, S60.—, S65.—, S69.7—S69.8, T11.0, T11.4 и T11.8

 

Последици от травми на долен крайник

Т93.0       Последици от открита рана на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S71.—, S81.—, S91.— и T13.1

Т93.1       Последици от счупване на бедро

               Последици от травми, класифицирани в рубриката S72.—

Т93.2       Последици от други счупвания на долен крайник

               Последици от травми, класифицирани в рубриките S82.—,

Т93.3       Последици от изкълчване, навяхване и разтягане на долен крайник

               Последици от травми, класифицирани в рубриките S73.—, S83.—, S93.0 - S93.2

Т93.5       Последици от травма на мускул и сухожилие на долен крайник

                   Последици от травми, класифицирани в рубриките S86.0; S86.1 , S96.7

Т93.6 Последици от смазване и травматична ампутация на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките S77—S78, S87—S88, S97—S98 и T13.6

 

Последици от термични и химични изгаряния, и измръзване

Т95.0       Последици от от термично химично изгаряне, и измръзване на главата и шията

 Последици от травми, класифицира­ни в руб­ри­ки­те Т20.—, Т33.0—Т33.1, Т34.0—Т34.1 и Т35.2

Т95.1       Последици от от термично химично изгаряне, и измръзване на тялото

 Последици от травми, класифицирани в рубриките Т21.—, Т33.2—Т33.3, Т34.2—Т34.3 и Т35.3

Т95.2       Последици от от термично и химично изгаряне, и измръзване на горен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките Т22—Т23, Т33.4—Т33.5, Т34.4—Т34.5 и Т35.4

Т95.3       Последици от от термично и химично изгаряне, и измръзване на долен крайник

Последици от травми, класифицирани в рубриките Т24—Т25, Т33.6—Т33.8, Т34.6—Т34.8 и Т35.5

 

Придобита липса на крайник

Включва:                       загуба на крайник:

  следоперативна

  посттравматична

      Не включва:                 придобита деформация на крайни­ци­ (М20—М21)

                                           вродена липса на крайници (Q71—Q73)

Z89.5      Придобита липса на крак над или под коляното

 

Наличие на други функционални имплантати

Не включва:            усложнения във връзка с вътрешни протезни устройства, имплантати и частици (Т82—Т85)

    проба и ажустиране на протеза и друго устройство (Z44—Z46)

Z96.6       Наличие на ортопедични имплантати на стави

                   Заместване на тазобедрена/ колянна става (частично) (пълно), раменна става, лакътна става, глезенна става

 

Наличие на други устройства

Не включва:                  усложнения във връзка с вътрешни протезни устройства, имплантати и трансплантати (Т82—Т85)

                                           проба и ажустиране на протеза и друго устройство (Z44—Z46)

наличие на устройство за дренаж на гръбначномозъчна течност (Z98.2)

Z97.1       Наличие на изкуствен крайник (пълно) (частично)

 

Забележка: Код Z50.8 се използва задължително като водеща диагноза за да покаже, че пациентът е приет за извършване на рехабилитационни процедури за състояние обикновено лекувано преди това. Като допълнителни диагнози следва да бъдат посочени съответното остатъчно състояние, последвано от причината.

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

основни диагностични процедури

 

ДИАГНОСТИЧНА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

**93.01  функционална оценка

**93.02  оценка на стойката

**93.04  мануално изследване на мускулна функция

**93.05  тест на обем движения (ъглометрия)

**93.06  измерване дължина на крайник (Соматоскопия)

**93.07  измерване на тяло (антропометрия)

измерване на обиколка

измерване обиколка на череп

**93.09  друга диагностична физикална процедура

 

основни терапевтични процедури

 

Терапевтичен ултразвук

*00.09   друг терапевтичен ултразвук

Изключва:

ултразвуково фрагментиране на уринарни камъни(59.95)

перкутанна нефростомия с фрагментация(55.04)

друга топлинна терапия(93.35)

трансуретрална (ултразвуков контрол) лазерна простатектомия(60.21)

 

ФИЗИКАЛНИ ЛЕЧЕБНИ УПРАЖНЕНИЯ

*93.11 пасивни (подпомогнати) упражнения

Изключва:

пасивни упражнения в басейн - 93.31

*93.12                   друго активно скелетно-мускулно упражнение

аналитична гимнастика (упражнения)

*93.13 упражнения срещу съпротива

*93.16 Мобилизиране на друга става

*93.17   друго пасивно скелетно-мускулно упражнение

*93.19 упражнение, некласифицирано другаде

механотерапия

трудотерапия

обучение в деж

 

ДРУГА СКЕЛЕТНо МУСКУЛна- ФИЗИКАЛНО-ЛЕЧЕБНА МАНИПУЛАЦИЯ

*93.21                   мануална и механична тракция

Изключва:

скелетна тракция - 93.43-93.44

кожна тракция - 93.45-93.46

гръбначна тракция - 93.41-93.42

*93.22                   трениране на ходене и походка

*93.23                   напасване на устройство за изправен стоеж

позиционно лечение

*93.24                   трениране за използване на протезно устройство и устройство за изправен стоеж

трениране на ходене с патерици

*93.25                   форсирано изправяне на крайник

*93.27                   стречинг на мускул или сухожилие

*93.28                   стречинг на фасция

*93.29                   друга форсирана корекция на деформации

 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ

*93.31                   пасивни упражнения в басейн

*93.32                   лечение вЪВ вана (басейн)

*93.33                   друга хидротерапия

хидро-балнеотерапевтични процедури:

обикновени вани с питейна или минерална вода /с или без медикаменти/

частична вана /вкл. дву- или четирикамерна , вана по хауфе

хидрогалванична вана

перлена вана

водолечение в открит или закрит басейн

частични кални апликации

*93.34       диатермия (лечение с ВЧТ, УВЧ, СВЧ)

*93.35                   друга топлинна терапия

хипертермия БДУ

инфрачервена радиация

парафинови бани

компреси с луга

Изключва:

хипертермия за лечение на карцином - 99.85

*93.38 комбинирана физикална терапия без споменаване на компонентите

подводно струев масаж

Подводна гимнастика

криоелектрофореза

*93.39 друга физикална терапия

електростимулация – стабилен, лабилен метод:

терапия с нискочестотни токове

терапия със средночестотни токове

терапия с високочестотни електромагнитни вълни

магнитотерапия

 

СКЕЛЕТНА И ДРУГА ТРАКЦИЯ

*93.41                   гръбначна тракция с ползване на черепно устройство

тракция с ползване на:

        тазомерни щипци

        щипци на Crutchfield

        хало устройство

        щипци на Vinke

Изключва:

поставяне на щипци или хало устройство - 02.94

*93.42                   друга гръбначна тракция

тракция по Cotrel

Изключва:

шийна яка - 93.52

*93.43                   интермитираща скелетна тракция

*93.45                   тракция с шина по Thomas

 

ДРУГА ИМОБИЛИЗАЦИЯ, компресия И ГРИЖА ЗА РАНА

Изключва:

измиване на рана - 96.58-96.59

*93.52                   прилагане на подкрепа за шия

прилагане на:

        шийна яка

        жилетка тип “минерва”

        пластична шийна поддръжка

*93.53                   прилагане на друга фиксираща превръзка

*93.54                   прилагане на шина

пластична шина

шина-корито

лумбостат

Изключва:

периодонтска шина - 24.7

*93.56                   прилагане на компресивна превръзка

прилагане на:

        бандаж по Gibney

        бандаж на Robert Jones

        превръзка на Shanz

*93.59                   други имобилизация, компресия и грижа за рана

еластични чорапи

устройство за интермитиращо налягане

 

ДРУГА РЕХАБИЛИТАЦИОННА ТЕРАПИЯ

*93.81   рекреационна (възстановителна) терапия

занимателна терапия

игрова терапия

Изключва:

игрова психотерапия - 94.36

*93.83                   професионална терапия

терапия подготвяща за ежедневна активност

Изключва:

трениране за ежедневна активност на слепец - 93.78

*93.89   рехабилитация, некласифицирана другаде

*93.94                   респираторна медикация приложена чрез аерозолно устройство

аерозолна терапия

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

   подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

   интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

   интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99. 27 йонофореза

 

РАЗЛИЧНИ ФИЗИКАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

*99.81                   хипотермия (централна) (локална)

Изключва:

стомашно охлаждане - 96.31

стомашно замразяване - 96.32

такава инцидентна при отворена сърдечна хирургия - 36.92

*99.82                   лечение с ултравиолетова светлина

Актинотерапия

*99.83                   друга фототерапия

лазертерапия

видими лъчи

 

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

*99.92                   друга акупунктура – лазерпунктура, лазеракупунктура

Изключва:

такава с димящи игли - 93.35

 

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени две основни диагностични  (двукратно - при приемане и преди изписване от лечебното заведение) и три основни различни терапевтични процедури дневно, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с копие на оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

 

Проведените диагностични процедури задължително се отразяват в ИЗ, а терапевтичните - във физиопроцедурна карта (бл. МЗ 509-89).

 

 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

            Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение І ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

 

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

           

Задължително звено/медицинска апаратура

  1. Клиника/отделение по физикална и рехабилитационна медицина
  2. Медицинска апаратура и оборудване, съгласно медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”.

 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

            Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по образна диагностика – допуска се договор на територията на областта

 

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- един лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

 

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- един лекар със специалност по физикална и рехабилитационна медицина.

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

 

1.    ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

1.1    Пациенти с показания за провеждане на рехабилитация в болнични условия се приемат в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП (с изкл. на случаите, посочени в т. 1.3), в което са провеждали лечение за основно заболяване, съответстващо на някоя от диагнозите, посочени в блок „Кодове на болести по МКБ-10“ на клинична пътека № 244 (удостоверява се с приложена в ИЗ епикриза); или насочени от ПИМП (с етапна епикриза), или с документ от СИМП.

1.2. Пациентите по т. 1.1 са с:

-         изразен функционален дефицит, поради намален обем на движение на големите стави и наличие на контрактури;

-          затруднена локомоция, ограничени ДЕЖ и автономност;

-         данни за тежка патология при образно изследване - рентгенография или КАТ, или МРТ, или ехография на стави (с изкл. на артрозна болест) - с давност до 24 месеца преди хоспитализацията);

-         развитие на следтравмени усложнения (рефлексна симпатикусова дистрофия и др.);

-         при диагнози с код М51.1 (при наличие на ишиас, дължащ се на увреждане на междупрешленен диск) – наличие на ЕМГ–данни за увреда (съгласно ЕМГ-изследване, направено до края на шестия месец преди датата на хоспитализацията);

-         рехабилитация след оперативна интервенция на опорно-двигателния апарат;

-         наличие на неврологичен дефицит – изразени парези/ парализи в долните крайници;

-         наличие на придружаващи заболявания, които не позволяват рехабилитация в извънболнични условия – доказани със съответните медицински документи;

1.3 Пациенти, претърпели големи и много големи оперативни интервенции на гръбнак, таз и долен крайник и много големи процедури на горен крайник, болни след алопластика, пострадали с политравма и такива с първични или ятрогенни увреди на периферната нервна система от ортопедично-травматологичен произход, се приемат за рехабилитация в болнични условия в срок до 6 месеца след дехоспитализация от ЛЗБП, в което е извършено оперативното лечение. Извършената оперативна интервенция се удостоверява с приложено в ИЗ копие от епикриза, в която е отразена необходимостта от ранна физикална терапия и рехабилитация.

1.4. Пациенти с ревматологични заболявания се хоспитализират за провеждане на рехабилитация в болнични условия, при наличие на не по-малко от три от посочените в т.1.2. клинични изменения и документ, удостоверяващ диагностицирано ревматологичното заболяване.

1.5 Пациенти с артрозна болест се хоспитализират при наличие на не по-малко  от три от посочените клинични изменения в т.1.2. и данни от образно изследване, с давност до 24 месеца преди хоспитализацията (КАТ или МРТ, или рентгенография) с промени, съответстващи на ІІІ или IV степен по Скалата на Kellgren-Lawrence.

   

Забележка: при пациентите с ІІІ и IV степен на артрозна болест, според образните изследвания (КАТ, МРТ  или рентгенография), трябва да са налични всички от изброените изменения в съответната степен, съгласно приложената скала.

 

Скала на Kellgren-Lawrence

за изменения при артрозна болест

 

Степен I суспектни данни за стеснение на ставната междина /вътреставното пространство/, възможно наличие  на остеофити.

Степен II оформени остеофити, възможно стеснение на ставната междина / вътреставното пространство/.

Степен III средни по размер остеофити,  стеснение на ставната междина /вътреставното пространство/, зони на склероза, възможна деформация на  костните краища.

Степен IV големи остеофити, изразено стеснение на ставната междина /вътреставното пространство/, тежки склероза, деформация и кистозни промени на костните краища.

 

Индикация за хоспитализация са 3-та и 4-та степен по тази скала.

Забележка: Измененията се отразяват в приложената медицинска документация от специалист по образна диагностика.

 

Забележка:

НЗОК заплаща клиничната пътека еднократно годишно за лечение на един пациент.

При пациенти, лекувани по тази клинична пътека, се заплаща повторна хоспитализация в рамките на същата година само по диагнози, включени в рубрики Т91.1; Т91.2; Т92.1 до Т92.8; Т93.1 до Т93.6; Т95.0 до Т95.3; Z89.5, Z96.6 и Z97.1.

 

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Диагнозата се основава на клиничното състояние и данни от инструментални изследвания, както и на епикриза от пролежаване в други отделения (при наличие на такава).

При наличие на Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност по повод дефинитивно увреждане на опорно - двигателния апарат, не се изисква представяне на образно изследване.

Специалистът по физикална и рехабилитационна медицина при приемане на пациента извършва клиничен преглед, включващ общ и локален статус с оценка на рехабилитационния потенциал. Съставя индивидуална рехабилитационна програма, съдържаща конвенционални и специализирани методики и средства от физикалната и рехабилитационна медицина, а при показания се включват и други средства от медицинската практика.

При оценка по ММТ под 3 задължително се включва електростимулация на мускулите с нарушена инервация след извършване на КЕД.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се съобразно представените при приемането медицински документи, първичния и текущите прегледи, извършени от специалиста по физикална и рехабилитационна медицина и резултатите от назначените и проведени допълнително изследвания и консултации.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- възстановяване на функционалната и двигателна активност в обем, преценен от лекуващия лекар и в зависимост от състоянието.

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването” и във физиопроцедурна карта (бл. МЗ № 509-89), която е неразделна част от ИЗ.

 

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ФИЗИОПРОЦЕДУРНАТА КАРТА (БЛ. МЗ № 509-89) И ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПЯТ КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

 

Остеоартрозата и нейните разновидности (сподилоартроза, коксартроза, гонартроза), както и вродените и придобити деформитети на гръбначния стълб са сред най-честите заболявания на съвременността, понижаващи качеството на живот на пациента. Те се третират не само медикаментозно, но и с ортотични средства, физикално-медицински и рехабилитационни мероприятия (вкл. кинезитерапевтични методики) под системен лекарски контрол.

Травмите и заболяванията на меките тъкани изискват ранна прецизна диагноза и съответна комплексна терапия за намаляване на болките и възстановяване на нормалната функция. Прилагат се ортотични средства, медикаменти, естествени и преформирани физикални фактори. При нужда се прибягва до оперативно лечение с последваща следоперативна рехабилитация. Същото се отнася и до последици от счупвания на костите. След проведеното от ортопед-травматолог лечение с обездвижване чрез гипсова превръзка или оперативно възстановяване чрез метална остеосинтеза, е необходимо да се проведе рехабилитация за възстановяване на загубената функция и предотвратяване на усложнения като трайно обездвижване на ставите, ограничен обем на движение, мускулна слабост, нарушена функция. За целта трябва да се обърнете към специалист по физикална терапия.

Една типична болест, която се явява като късно усложнение след травми – главно в областта на гривнената и глезенната стави (с или без фрактури на костите), е алгоневродистрофията на Зудек. Рентгенологично тази болест се изразява с неравномерно (петнисто) извличане на калций от костите в засегната област, а клинично – с болки, оток, промени в цвета и влажността на кожата и ограничение на подвижността на съседните стави. При неправилно лечение може да доведе до тежка инвалидизация. Лечението е трудно. Прилага се под формата на медикаменти, физиотерапия и кинезитерапия САМО ПОД ЛЕКАРСКИ КОНТРОЛ. Оперативното лечение не може да спре хода на болестта. Топлинни процедури от всякакъв вид са ПРОТИВОПОКАЗАНИ. Същото се отнася и до груб масаж или прекалено енергични манипулации за възстановяване на ограничения обем на движенията в ставите. Препоръчват се криотерапия (студени компреси, масаж с ледено блокче и др.) и кинезитерапия под контрол на опитен специалист.

Забележка:

Изграждането на качествена, индивидуално съобразена рехабилитационна програма за пациентите със заболявания на опорно-двигателния апарат включва участие на различни медицински професионалисти, обединени в РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЕКИП (личен лекар, специалист по физикална и рехабилитационна медицина, ортопед – травматолог, ревматолог, невролог, кардиолог, рехабилитатор). Важно е да проявите желание за сътрудничество и да предоставите на лекуващия Ви лекар – специалист по физикална и рехабилитационна медицина пълната медицинска документация от всички проведени от Вас консултации (по възможност при постъпването Ви в рехабилитационното заведение). 

Активното участие на пациента в рехабилитационния процес е необходимо и задължително условие за осигуряване на положителен ефект от физикалната терапия и рехабилитация.

При неясноти по отношение рехабилитационните процедури – моля, поискайте подробно обяснение от лекуващия лекар.

Отказът Ви от постъпване в болнично лечебно заведение крие риск от вземането на погрешно решение за лечение и рехабилитация.

Преди хоспитализацията ще получите копие от формулярите за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и да коментирате информацията с Вашия личен лекар, със специалистите по неврология и физикална и рехабилитационна медицина от извънболничната помощ или с лекаря от приемния кабинет.

Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и че сте осмислили необходимостта от извършване на съответните физикално-терапевтични и рехабилитационни процедури. Ако сте съгласен трябва да подпишете информираното съгласие, според което разбирате съдържанието на документа и сте съгласен да бъдете приет в болницата и да бъдат извършени съответните мероприятия. Ако Вашето състояние е такова, че не позволява сам да вземете решение – то информираното съгласие ще бъде подписано от членове на Вашето семейство.