КП № 202 КОНСЕрвативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

Минимален болничен престой:

Лека черепно-мозъчна травма – 2 дни

Среднотежка черепно-мозъчна травма - 5 дни

При гръбначна и гръбначно-мозъчна травма – 3 дни

 

КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

 

Вътречерепно разкъсване и кръвоизлив, причинени от родова травма

Не включва: вътречерепен кръвоизлив на плода и новороденото:

  БДУ (P52.9)

  обусловен от аноксия или хипоксия (Р52.—)

Р10.0      Субдурален кръвоизлив при родова травма

               Субдурален хематом (локализиран) при родова травма

Не включва:   субдурален кръвоизлив при разкъсване на малкомозъчната обвивка (тенториум) (Р10.4)

Р10.1      Мозъчен кръвоизлив при родова травма

Р10.2      Интравентрикуларен кръвоизлив при родова травма

Р10.3      Субарахноидален кръвоизлив при родова травма

Р10.4      Разкъсване на тенториума при родова травма

Р10.8       Други вътречерепни разкъсвания и кръвоизливи при родова травма

 

Счупване на черепа и лицевите кости

S02.00    Счупване на свода на черепа закрито

                   Челна кост

                   Париетална кост

S02.01    Счупване на свода на черепа - открито

                   Челна кост

                   Париетална кост

 

Счупване на основата на черепа

S02.10    Счупване на основата на черепа закрито

                   Ямка:

  предна

  средна

  задна

                   Тилна кост

                   Горна стена на орбитата

                   Синус:

  етмоидален

  фронтален

                   Сфеноидална кост

                   Темпорална кост

Не включва:    орбита БДУ (S02.8)

                                           орбитално дъно (S02.3)

S02.11    Счупване на основата на черепа - открито

                   Ямка:

  предна

  средна

  задна

                   Тилна кост

                   Горна стена на орбитата

                   Синус:

  етмоидален

  фронтален

                   Сфеноидална кост

                   Темпорална кост

Не включва:    орбита БДУ (S02.8)

                                           орбитално дъно (S02.3)

 

Счупване на черепа и лицевите кости

S02.70    Множествени счупвания на костите на черепа и лицевите костизакрито

S02.71    Множествени счупвания на костите на черепа и лицевите кости - открито

 

 

Травма на черепномозъчните нерви

S04.0      Травма на зрителния нерв и зрителните пътища

              Хиазма

              Втори черепномозъчен нерв

              Зрителна част от кората на главния мозък

S04.1      Травма на околомоторния нерв

              Трети черепномозъчен нерв

S04.2      Травма на нервус трохлеарис

              Четвърти черепномозъчен нерв

S04.3      Травма на нервус тригеминус

              Пети черепномозъчен нерв

S04.4      Травма на нервус абдуценс

              Шести черепномозъчен нерв

S04.5      Травма на лицевия нерв

              Седми черепномозъчен нерв

S04.6      Травма на слуховия нерв

              Осми черепномозъчен нерв

S04.7      Травма на нервус акцесориус

              Единадесети черепномозъчен нерв

S04.8      Травма на други черепномозъчни нерви

              Нервус глосо фарингикус [девети черепномозъчен нерв]

              Нервус хипоглосус [дванадесети черепномозъчен нерв]

              Нервус олфакториус [първи черепномозъчен нерв]

              Нервус вагус [десети черепномозъчен нерв]

 

Мозъчно сътресение

Commotio cerebri

S06.00    Мозъчно сътресение - без открита вътречерепна травма

S06.01    Мозъчно сътресение - с открита вътречерепна травма

 

Дифузна травма на главния мозък

Главен мозък:

  контузия БДУ

  разкъсване БДУ

                   Травматична компресия на главния мозък БДУ

S06.20    Дифузна травма на главния мозъкбез открита вътречерепна травма

              Главен мозък:

контузия БДУ

разкъсване БДУ

              Травматична компресия на главния мозък БДУ

S06.21    Дифузна травма на главния мозък - с открита вътречерепна травма

              Главен мозък:

контузия БДУ

разкъсване БДУ

              Травматична компресия на главния мозък БДУ

Травматичен субарахноидален кръвоизлив

S06.60    Травматичен субарахноидален кръвоизлив без открита вътречерепна травма

S06.61    Травматичен субарахноидален кръвоизлив - с открита вътречерепна травма

 

Други вътречерепни травми

Травматична хеморагия:

  цереберална

  интракраниална БДУ

S06.80    Други вътречерепни травми – без открита вътречерепна травма

S06.81    Други вътречерепни травми - с открита вътречерепна травма

 

Счупване на шийния отдел на гръбначния стълб

S12.00     Счупване на първи шиен прешлен

Atlas

S12.10     Счупване на втори шиен прешлен

Axis

S12.20     Счупване на други уточнени шийни прешлени

Не включва: множествени счупвания на шийни прешлени (S12.7)

S12.70   Множествени счупвания на шийни прешлени

 

Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на ниво шия

S13.0 Травматично разкъсване на междупрешленен диск на ниво шия

S13.1  Изкълчване на шиен прешлен

Шиен отдел на гръбначния стълб БДУ

S13.2  Изкълчване на друга и неуточнена част на шията

S13.3  Множествени изкълчвания на ниво шия

S13.4  Навяхване и разтягане на свързващия апарат на шийния отдел на гръбначния стълб

Предно надлъжни връзки на шията Атлантоаксиална става Атлантоокципитална става Tравма тип "шибалка"

S13.6  Навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на други и неуточнени части на шията

 

Травми на нервите на гръбначния мозък на ниво шия

S14.0 Контузия и оток на шийния отдел на гръбначния мозък

S14.1 Други и неуточнени увреждания на шийния отдел на гръбначния мозък

S14.2 Травми на нервните коренчета в шийната област на гръбначния мозък

 

Счупване на ребро (ребра), стернум и гръдната част от гръбначния стълб

 

S22.00  Счупване на гръбначен прешлен

Счупване на гръдната част на гръбначния стълб БДУ

S22.10  Множествени счупвания на гръдната част на гръб­начния стълб

 

Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки на гръдния кош

 

S23.0  Травматично разкъсване на междупрешленен диск в гръдната част на гръбначния стълб

S23.1  Изкълчване на гръден прешлен

Гръдна част на гръбначния стълб БДУ

S23.2  Изкълчване на друга и неуточнена част от гръдния кош

S23.3  Навяхване и разтягане на ставния апарат на гръдната част на гръбначния стълб

 

Травми на нервите на гръбначния мозък на ниво гръден кош

Не включва:                  травма на брахиалния плексус (S14.3)

S24.0 Контузия и оток на гръдната част на гръбначния мозък

S24.1 Други и неуточнени травми на гръдната част на гръбначния мозък

S24.2 Травми на нервните коренчета на гръдната част на гръбначния стълб

 

Счупване на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

S32.00  Счупване на гръбначния стълб в поясната област

Счупване в лумбосакрална област на гръбначния стълб

S32.70  Множествени счупвания на лумбосакралната част на гръбначния стълб и таза

 

Изкълчване, навяхване и разтягане на ставите и ставните връзки в лумбосакралната област на гръбначния стълб и таза

S33.0 Травматично скъсване на междупрешленен диск в лумбосакралната част на гръбначния стълб

S33.1 Изкълчване в лумбосакралната област на гръбначния стълб

Изкълчване в поясната част на гръбначния стълб БДУ

 

Травми на нервите и лумбосакралния отдел на гръбначния мозък на ниво корем, седалище и таз

S34.0 Сътресение и едем на поясния отдел на гръбначния мозък

S34.1 Друга травма на поясния отдел на гръбначния мозък

S34.2 Травма на нервните коренчета на лумбосакралния отдел на гръбначния стълб

 

 

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ ПО МКБ-9 КМ

 

основни диагностични процедури

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЧЕРЕП, ГЛАВЕН МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ

**01.01  цистернална пункция

Изключва:

пневмоцистернограма - 87.02

 

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ НА ЧЕРЕП, ГЛАВЕН МОЗЪК И МЕНИНГИТЕ МУ

**01.19  други диагностични процедури на черепа

Изключва:

трансилуминация (просветляване) на черепа - 89.16

рентгенография на черепа - 87.17

 

МЕКОТЪКАННО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.01  пневмоенцефалография

**87.02  друга контрастна рентгенография на мозък и череп

пневмоцистернография

пневмовентрикулография

миелография на задната ямка

**87.03  КАТ на глава

КАТ - скениране на глава

**87.04 друга томография на глава

 

ДРУГО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦЕ, ГЛАВА И ШИЯ

Изключва:

ангиография - 88.40-88.68

**87.17  друго рентгеново изследване на череп

латерална проекция на череп

сагитална проекция на череп

тангенциална проекция на череп

 

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРЪБНАК

**87.22  друго рентгеново изследване на шийната част на гръбнака

**87.23  друго рентгеново изследване на гръдната част на гръбнака

**87.24  друго рентгеново изследване на лумбосакралната част на грабнака

сакрококцигеално рентгеново изследване

 

АРТЕРИОГРАФИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРАСТЕН МАТЕРИАЛ

Включва: ангиография на артерии

артериална пункция за инжектиране на контрастния материал

радиография на артерии (чрез флуороскопия)

ретроградна артериография

Забележка: Четирицифрената класификация означава мястото на изследване, а не мястото на инжекция.

Изключва:

артериогрофия с използване на:

            радиоизотопи и радионуклеиди - 92.01-92.19

            ултразвук - 88.71-88.79

флуоресцентна ангиография на око - 95.12

**88.41  артериография на мозъчни артерии

ангиографияграфия на:

            базиларни артерии

            каротис (интерна)

            постериорна церебрална циркулация

            вертебрална артерия

 

ДИАГНОСТИЧЕН УЛТРАЗВУК (ЕХОГРАФИЯ)

Включва: ехография

ултразвукова ангиография

ултрасонография

Изключва:

терапевтичен ултразвук- 00.01 –00.09

**88.71  диагностичен ултразвук на глава и шия

определяне на изместване на средната линия на мозък

ехоенцефалография

Изключва:

око - 95.13

 

ДРУГО ДИАГНОСТИЧНО ОБРАЗНО изображение

**88.91  магнитно резонансно изображение на мозък и мозъчен ствол

Изключва:

интраоперативно магнитно резонансно изображение – 88.96

магнитно резонансно изображение в реално време – 88.96

 

ДРУГИ НЕОПЕРАТИВНИ СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Изключва:

ЕКГ на плод - 75.32

**89.52  електрокардиограма

ЕКГ БДУ

ЕКГ (с 12 и повече отвеждания)

 

**90.59 ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВ

включва следния клинико лабораторен минимум:

хематология

клинична химия

хемокоагулация

основни терапевтични процедури

 

*31.1     ВРЕМЕННА ТРАХЕОСТОМИЯ

трахеостомия за подпомагане на дишането

 

ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ

Изключва:

такова за разделяне на епифиза - 79.40-79.49

*79.09 ЗАКРИТО НАМЕСТВАНЕ НА ФРАКТУРА БЕЗ ВЪТРЕШНА ФИКСАЦИЯ – ГРЪБНАК

 

НЕОПЕРАТИВНА ИНТУБАЦИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ И РЕСПИРАТОРЕН ТРАКТ

*96.04                   поставяне на ендотрахеална тръба

*96.07                   поставяне на друга (назо-) гастрална сонда

интубация за декомпресия

Изключва:

такова за ентерална инфузия на хранителна субстанция - 96.6

 

ДРУГА МЕХАНИЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ

Включва: ндотрахеално респираторно асистиране

интермитираща мандаторна вентилация (IMV)

позитивно крайно експираторно налягане (PEEP)

вентилация с подпомагащо налягане (PSV)

такива през трахеостома

отвикване на интубиран (ендотрахеално) пациент

такава при трахеостомия

Изключва:

същото с маска - 93.90-93.99

същото с назална канюла - 93.90-93.99

същото с назален въздуховод - 93.90-93.99

вентилация с продължително отрицателно налягане (CNP) (железен бял дроб) (кюрас) - 93.99

продължително позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) - 93.90

дишане с интермитиращо позитивно налягане (IPPB) - 93.91

кодирай също всяка свързана:

поставяне на ендотрахеална тръба - 96.04

трахеостомия - 31.1-31.29

*96.70                   продължителна механична вентилация с неуточнена продължителност

механична вентилация БДУ

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

                  подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

                  интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

                  интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.10   Инжекция или инфузия на тромболитично вещество

Изключва:

аспирин – не кодирай

глюкопротеинов ІІВ/ІІІа тромбоцитен инхибитор – 99.20

хепарин – 99.19

самостоятелна съдова перкутанна транслуминална коронарна ангиопластика или коронарна атеректомия със споменаване на тромболитично вещество – 36.02

варфарин – не кодирай

*99.18 инфузия на електролити

 

ИНЖЕКЦИЯ ИЛИ ИНФУЗИЯ НА ДРУГо ЛЕЧЕБНо ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНо вещество

Включва:

                  подкожна инжекция или инфузия с местно или общо действие

                  интрамускулна инжекция или инфузия с местно или общо действие

                  интравенозна инжекция или инфузия с местно или общо действие

*99.29                   инжекция или инфузия на друго лечебно или профилактично вещество

 

 

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена, ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две основни терапевтични процедури, посочени в блок Кодове на основни процедури по МКБ-9 КМ.

 

Забележка: За всички клинични пътеки, в чийто алгоритъм са включени образни изследвания (рентгенографии, КТ/МРТ и др.), да се има предвид следното:

Всички медико-диагностични изследвания се обективизират само с оригинални документи, които задължително се прикрепват към ИЗ. Рентгеновите филми или друг носител при образни изследвания се прикрепват към ИЗ.

Резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика”.

Документът с резултатите от проведени образни изследвания съдържа задължително:

- трите имена и възрастта на пациента;

- датата на изследването;

- вида на изследването;

- получените резултати от изследването и неговото тълкуване;

- подпис на лекаря, извършил изследването.

Фишът се прикрепва към ИЗ.

В случаите, когато резултатите от проведени образни изследвания не могат да останат в болничното лечебно заведение, в ИЗ на пациента следва да се опише точно резултата от проведеното образно изследване, а самите снимки от него се предоставят на пациента срещу подпис в ИЗ.

 

 

 

І. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение минимум ІI ниво на компетентност, съгласно медицински стандарти по „Неврохирургия”, „Хирургия”, „Ортопедия и травматология“ и „Нервни болести”. Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

1. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположени на територията му и имащи договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинска апаратура

1. Клиника/отделение по неврохирургия

или

Клиника/отделение по хирургия/детска хирургия

или

Клиника/отделение по ортопедия и травматология – за диагнози с код: S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70

или

Клиника/отделение по неврология/детска неврология

2. КАИЛ/ОАИЛ

3. Операционен блок/зали – най-малко две зали за асептични и септични операции

4. Клинична лаборатория с II ниво на компетентност

5. Образна диагностика – рентгенов апарат за скопия и графия

6. Микробиологична лаборатория

 

 

2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

 

Задължително звено/медицинска апаратура

1. КАТ/МРТ или ангиографска апаратура,с осигурен 24-часов достъп, вкл. в условията на спешност

2. Лаборатория (отделение) по клинична патология

 

3. НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

Блок 1. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст над 18 години:

- лекари със специалност по неврохирургия – минимум двама

или

четирима с придобита медицинска специалност по хирургия;

или

за клиника/отделение по ортопедия и травматология - трима със специалност по ортопедия и травматологиямогат да отчитат само кодове на диагнози S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70;

или

лекари със специалност по нервни болестиминимум трима;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория.

 

Блок 2. Необходими специалисти за лечение на пациенти на възраст под 18 години:

- лекари със специалност по неврохирургия – минимум двама;

или

лекар със специалност по детска неврология;

или

за клиника/отделение по ортопедия и травматология - трима със специалност по ортопедия и травматологиямогат да отчитат само кодове на диагнози S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70;

или

 лекар/и със специалност по хирургия или детска хирургия;

- лекари със специалност по анестезиология и интензивно лечение;

- лекар със специалност по образна диагностика;

- лекар със специалност по клинична лаборатория;

- лекар със специалност по детски болести.

 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Когато пациент с лека или средно тежка черепно-мозъчна травма се приеме в лечебно заведение, в което няма специалист неврохирург, консултация с неврохирург се осъществява при показания.

 

ІІ. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

Критерии за подразделянето на травмата на лека и средно тежка са стойностите на Glasgow кома скалата:

-   Лека степен на черепно-мозъчна травма се приема при стойности 13 - 15.

-   Среднотежка черепно-мозъчна травма се приема при стойности от 9 до 12 включително.

 

СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА КОМА -  GLASGOW CS

СИМПТОМИ

ОЦЕНКА

ДЕН И ЧАС НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

ОТВАРЯНЕ НА ОЧИ

Спонтанно

На повикване

На болка

Няма отговор

 

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВЕСЕН ОТГОВОР

Ориентиран

Объркан

Неадекватен

Неразбираем

Няма отговор

 

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТОРЕН ОТГОВОР

Подчинява се

Локализира

Отдръпва (оттегля) Абнормна флексия

Абнормна екстензия

Няма отговор

 

6

5

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩ СБОР:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Оценката на тежестта на състоянието по скалата на GLASGOW задължително се отразява в “История на заболяването” на пациента и се регистрира при приемане, по време на болничния престой и при изписване.

 

1. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ.

·         нарастващ хематом на клепачите на очите (без данни за локална травма), субконюнктивален кръвоизлив;

·         данни за предшестваща постъпването загуба на съзнание;

·         амнестични разстройства;

·         количествени промени в съзнанието;

·         оплаквания от страна на централна нервна система - главоболие, гадене, повръщане, светобоязън, световъртеж;

·         епилептиформени припадъци;

·         остри психогенни разстройства;

·         огнищна неврологична симптоматика;

·         следтравматични съдови процеси (флебит, тромбоза, лъжлива аневризма и др);

·         наличие на придружаващи травмата заболявания и състояния свързани с дефекти в кръвосъсирването, прием на антикоагуланти, хидроцефалия;

·         гръбначна и гръбначно - мозъчна травма.

Забележка: Решението за вида на отделението, където ще се настани пострадалия се преценява според тежестта на общото и неврологично състояние и наличието/отсъствието на съчетана травма.

Пострадалите, с кодове на диагнози: S13.0; S13.1; S13.2; S13.3; S14.0; S14.1; S14.2; S23.0; S23.1; S23.2; S24.0; S24.1; S24.2; S33.0; S33.1; S34.0; S34.1 и S34.2) се лекуват само в клиника/отделение по неврохирургия.

 

2. ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБНИЯТ АЛГОРИТЪМ В ПОСОЧЕНИТЕ ВАРИАЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЯ ПАКЕТА ОТ БОЛНИЧНИ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПО ТАЗИ КЛИНИЧНА ПЪТЕКА.

Специфично лечение на черепно - мозъчните травми

Цели на лечението, което започва от момента на травмата:

- да се диагностицират и лекуват в ранни стадии на развитието им всички животозастрашаващи травми и състояния и да не се допуска или сведе до минимум ролята на вторичната увреда;

- да се поддържа адекватно на текущите нужди мозъчна перфузия.

Принципи на лечението:

·         при постъпването задължително се определя и вписва състоянието по GCS скала (Glasgow Coma Scale);

·         неврологичен мониторинг (GCS);

·         мониторинг на съчетаната травма (ISS - Injury Severity Score);

·         соматичен мониторинг;

·         КТ мониторинг.

 

Методи и средства на терапията:

·         свободни дихателни пътища;

·         адекватно дишане;

·         адекватна сърдечна дейност и циркулация - нормотенсия, еуволемия;

·         контрол на външно и в телесните кухини кървене; нормализиране на кръвосъсирващата система;

·         овладяване на психомоторна възбуда, фебрилитет;

·         профилактика и борба с гърчовата активност;

·         поддържане на адекватен на нуждите хранителен режим;

·         избягване и борба с метаболитни разстройства;

·         постелен режим, според тежестта на първичната травма;

·         следене на показателите на дишането и хемодинамиката;

·         лекарствената терапия е насочена към:

- контрол на ИКН - седатива, невромускулна блокада, диуретици, антиконвулсанти;

- невротрофични средства;

- поддържащи реологията на кръвта и антиагреганти;

- антибиотици - профилактично при счупване на черепната основа с кървене/ликворея и при показания по антибиограма;

- профилактика и лечение на тромботични процеси и симптоматични средства.

 

Специфично лечение на гръбначни и гръбначно-мозъчни травми

Пострадалите, с кодове на диагнози: S13.0; S13.1; S13.2; S13.3; S14.0; S14.1; S14.2; S23.0; S23.1; S23.2; S24.0; S24.1; S24.2; S33.0; S33.1; S34.0; S34.1 и S34.2) се лекуват само в клиника/отделение по неврохирургия.

Цели на лечението, което започва от момента на травмата:

·         диагностика и лечение на неврологичната симптоматика в ранните стадии на развитие, която се проявява различно, в зависимост от нивото на засягане на гръбначния мозък и коренчетата му;

·         да не се допуска или да се сведе до минимум ролята на вторичната увреда на невралните структури;

·         да се поддържат и мониторират основните жизнени функции, което важи в най-висока степен за травми в областта на шийния и горен гръден отдел на гръбначния мозък;

·         да се осъществи адекватно лечение и профилактика на нарушенията в други органи и системи, възникнали във връзка с травмата на гръбначния мозък и коренчетата му;

·         да се осигури паралелно лечение на уврежданията на други органи и системи, настъпили в резултат на травмата (съчетана травма);

·         да се осъществи адекватна имобилизация на увредения гръбначен сегмент.

 

Принципи на лечението:

·         при постъпването, задължително се определя и вписва анатомичното ниво на увреда, било то частична или пълна, най-ниското ниво на засягане на повърхностна и дълбока сетивност, преходни зони на нарушена сетивност и намалена мускулна сила;

·         неврологичен мониторинг (ASIA);

·         мониторинг на съчетаната травма (ISS) с чест контрол на състоянието й;

·         соматичен мониторинг с чест контрол на състоянието.

 

Методи и средства на терапията:

·         свободни дихателни пътища;

·         адекватно дишане;

·         адекватна сърдечна дейност и циркулация - нормотенсия, еуволемия;

·         контрол на външно и в телесните кухини кървене; нормализиране на кръвосъсирващата система;

·         поддържане на адекватен на нуждите хранителен режим;

·         избягване и борба с метаболитни разстройства, фебрилитет и трофични нарушения;

·         постелен режим;

·         следене на показателите на дишането и хемодинамиката;

·         лекарствената терапия е насочена към:

- съдоразширяващи, противооточни и невротрофични средства;

- поддържащи реологията на кръвта и антиагреганти;

- профилактика и лечение на тромботични процеси и симптоматични средства.

 

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА, ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА ОСИГУРЯВА СПАЗВАНЕТО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА, УСТАНОВЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО.

ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА СЕ УПРАЖНЯВАТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

 

3. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на анамнезата, клиничното протичане на заболяването и извършените специализирани изследвания.

 

4. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

- стабилизирано соматично и неврологично състояние.

 

Довършване на лечебния процес и проследяване

В цената на клиничната пътека влизат до два контролни прегледа при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване и задължително записани в епикризата.

Контролните прегледи след изписване на пациента се отразяват в специален дневник/журнал за прегледи, който се съхранява в диагностично-консултативния блок на лечебното заведение – изпълнител на болнична помощ.

При диагноза включена в Наредбата за диспансеризация, пациентът се насочва за диспансерно наблюдение, съгласно изискванията на същата. Диспансеризацията на злокачествените заболявания се провежда само в ЛЗБП и в КОЦ, като обемът и честотата на дейностите по диспансерно наблюдение са съгласно заложения алгоритъм в Наредба № 40 от 2004 (обн. ДВ бр. 97/9.12.2011г.)

 

5. МЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА РАБОТОСПОСОБНОСТТА – извършва се съгласно Наредба за медицинската експертиза на работоспособността.

 

ІІІ. Документиране на дейностите по клиничната пътека

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в “История на заболяването” (ИЗ) и в част ІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7.

 

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в “История на заболяването”.

 

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- “История на заболяването”;

- част ІІІ на “Направление за хоспитализация” - бл.МЗ-НЗОК №7;

- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ (Документ №.........................) – подписва от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от “История на заболяването”.

 

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

 

ДОКУМЕНТ № 4

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (родителя /настойника/Попечителя)

Под черепно-мозъчна травма (ЧМТ) се разбира нарушаването на функциите на главния мозък, с или без морфологични промени, под въздействие на външен (най-често механичен) фактор. Увреди могат да получат и меките черепни обвивки, мозъчния дял на черепа, мозъчните обвивки, съдове и нерви. Нарушенията на функциите на мозъка могат да бъдат краткотрайни, временни или трайни; обратими или необратими, преодолими или фатални.

Мозъчното сътресение е най-леката степен на ЧМТ. С този термин се обозначава възвратима травматична парализа на нервните функции. Наблюдава се временна загуба или промяна на съзнанието и наличие на преходни нарушения на функциите на главния мозък. Пълното възстановяване при правилен режим и лечение настъпва след 2-3 седмици. Ако не се спазва правилен режим и при предварително увреден мозък, може да се наблюдава и забавено възстановяване, отбелязвано най-често като “посткомоционен синдром” или травмена церебрастения.

Контузията на мозъка е мозъчно увреждане, при което освен функционално-динамични прояви, срещащи се при сътресението на мозъка, се установяват и първични морфологични промени в главния мозък, които не подлежат на пълно възстановяване. Увреждането на мозъчното вещество се придружава с некрози, кръвоизливи, инфарциране и оток на мозъка. Мозъчните контузии се разделят на три степени: лека, средна, тежка. Клиничната проява на увреждането зависи от разположението и броя на контузионните огнища, както и от ангажирането на подкоровите отдели на мозъка и на неговия ствол. Под въздействие на редица фактори, могат да настъпят и вторични нарушения в структурата на мозъчното вещество. Наблюдават се промени в съзнанието с различна продължителност, паметови разстройства и вегетативни нарушения. Възможно е засягане на волевите движения в различна степен от отслабването им (пареза) до пълната невъзможност за извършване на движения (парализа или плегия), нарушения в говора, зрението или слуха, психопатологични симптоми, епилептични припадъци. Мозъчна контузия може да съществува без симптоми, ако увредата е във функционално неактивни зони на мозъка.

Увреждането на мозъка при тежките ЧМТ е придружено с продължително безсъзнание, разстройства на дишането, промени на пулсовата честота, телесната температура и обмяната на веществата. Комата е състояние на пълно потискане на съзнанието и рефлексите и може да има различна продължителност.

Травмените вътречерепни обемни процеси (най-често кръвоизливи) са сериозно усложнение след травма на главата. Те причиняват притискане и увреждане на мозъчната тъкан в черепната кухина, поради което могат да са са причина за тежко протичане, инвалидност или смърт.

Първоначалното изследване не позволява да се определи риска за развитие на усложнения. Наблюдението на пациенти с мозъчна увреда трябва да бъде в болнични условия, тъй като може да се развият вътречерепни кръвоизливи, мозъчен оток, инфекция.

Диагностиката на ЧМТ изисква редица процедури някои от които – инвазивни (лумбална пункция, ангиография). При някои от изследванията се използват рентгенови лъчи.

Лечението на ЧМТ може да изисква оперативна (неврохирургична) намеса.

Гръбначно-мозъчните травми могат да бъдат различни по своя вид и тежест.

Налице са гръбначно-мозъчни нарушения в различна степен, от леки коренчеви увреди, до тежки парализи на горните и/или долните крайници, със загуба на способността за активни движения, сетивност, дихателни функции, контрол върху тазовите резервоари. Наличието на травма на гръбначния стълб, свързана с голямо разместване, нестабилност и увреда на гръбначно-мозъчни структури, се лекуват оперативно. Това лечение трябва да се извършва по спешност от квалифицирани ортопеди-травматолози и неврохирурзи, и включва репозиция, декомпресия и стабилизация на гръбначния стълб. От навременността и качеството на лечението на гръбначно-мозъчните травми, в голяма част от случаите зависи животът на пациента, резултатите от лечението и прогнозата.

Изходът от лечението зависи и от допълнителни рискови фактори, като напреднала възраст и/или придружаващи заболявания – високо кръвно налягане, атеросклероза, диабет, сърдечно-съдови, чернодробни, белодробни, бъбречни, онкологични, кръвни заболявания и др. Важно значение имат и рисковите фактори по отношение начина на живот и хранене – наднормено тегло; тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и медикаменти; стресови състояния и др.

Отказът Ви от постъпване в болнично заведение крие риск от неточност в диагнозата и вземане на погрешно решение за лечение. Преди хоспитализацията ще получите копие от формуляра за информация на пациента. Можете да задавате въпросите си и коментирате информацията с ОПЛ, ЛЧХ, невролог/неврохирург от извънболничната помощ или лекаря от приемния кабинет.

Трябва да сте сигурен, че разбирате смисъла на предоставената Ви информация и че сте осмислили необходимостта от извършване на съответните диагностични и лечебни процедури. Ще получите допълнителна информация преди извършване на всяко изследване, както и преди оперативното лечение. Ако сте съгласен, трябва да подпишете, че разбирате съдържанието на документа и че сте съгласен да бъдете приет в болницата и да бъдат извършени съответните процедури.

Ако Вашето състояние е такова, че не позволява да вземете сам решение (при нарушено съзнание), в тези случаи информираното съгласие ще бъде подписано от членове на Вашето семейство.

При деца или възрастни с дефекти (слепота, афазия, глухонемота и др.) информирано съгласие се подписва от родител (настойник) или отговорен роднина или член на семейството.