Betaine

Описание

Betaine е кофактор в различни мелатионови реакции.

Действие

Betaine взаимодейства с холин, вит.В12 и с S-adenosyl Metionin (дериват на аминокиселината метионин), от която се образува хомоцистеин.Приложението на Betaine редуцира нивата на хомоцистеин в организма и така намаля кардиоваскуларния риск за пациента.

Области на приложение

Като хранителна добавка Betaine съдържа 23% хидрохлорова киселина и се ползва при пациенти с ахлорхидрия, както и за редуциране на повишените нива на хомоцистеин, което редуцира риска от развитие на сърдечно съдово заболяване.

Противопоказания

Betaine не трябва да се ползва при пациенти с дуоденална язва.

Странични реакции

Може да предизвика стомашно дразнене.

Дозировка

 

Betaine се прилага 2-3 пъти дневно, преди хранене в доза 250-500 мг на прием.