Печат
Посещения: 24460

СТИМУЛАТОРИ НА ОВУЛАЦИЯТА


Хорионгонадотропини

gonadotropinum chronicum

Действие

Използваните в практиката препарати съдържащи хорионгонадотропин съдържат или човешки хорион-гонадотропин, получен от урината на бременни жени или хорион-гонадотропин получен чрез методите на генното инженерство.

Стимулира стероидогенезата в гонадите чрез биологичен ефект, подобен на този на човешкиЯ лутеинизиращ хорион (hLH), на който е идентичен с интерстициалниЯ хормон, стимулиращ клетките.

При мъжа той стимулира отделЯнето на тестостерон, а при жената-продукциЯта на естрогени и частично на прогестерон след овулациЯта.

В определени случаи препаратът се ползва в комбинациЯ с Menotrophin (например Humegon).

ПоказаниЯ:

При мъжа: 1) Хипогонадотропен хипогонадизъм; заболелите от идиопатична диспермиЯ също реагират положително на гонадотропин.

2) Забавен пубертет, свързан с недостатъчна гонадотропна функциЯ на хипофизата.

3) 3) Крипторхизъм, който не се дължи на анатомични отклонениЯ.

При жената: 1) Стимулиране на овулациЯта при безплодие, свързано с липса на овулациЯ или забавено зреене на фоликулите;

2) В стадий на хиперстимулациЯ при подготовка на фоликулите за пункциЯ.

Странични реакции:

РЯдко се наблюдават обриви на кожата.

В нЯкои случаи при инжектиране на високи дози при мъже се наблюдава задържане на вода и натрий; това се отдава на ексцесивна продукциЯ на андрогени.

ПротивпоказаниЯ:

Наличие или съмнение за андрогензависими тумори-например карцином на простатата или на гръдната жлеза при мъжа.

Предпазни мерки:

Лечението с човешки хормони хорионгонадотропин при мъже води до увеличена продукциЯ на андрогени.

ЧовешкиЯт хорионгонадотропин трЯбва да се ползва с повишено внимание при момчета в предпубертета, за да се предотвратЯт преждевременни епифизарни вкалцЯваниЯ и преждевременно полово съзрЯване.

ТрЯбва да бъдат наблюдавани пациенти със скрита или манифестна сърдечна декомпенсациЯ, клинично манифестирана бъбречна дисфункциЯ, високо кръвно налЯгане, епилепсиЯ или мигрена (или анамнеза за тези заболЯваниЯ), тъй като в тези случаи може да настъпи влошаване на състоЯнието или рецидив на заболЯването, свързани с повишаване продукциЯта на андрогени.

При жената: 1) пациентки, подложени на лечение поради безплодие, причинено от липса на овулациЯ или забавено зреене на фоликулите, предшестващата употреба на менотропини може да доведе до нежелана хиперстимулациЯ на Яйчниците. При такива случаи не трЯбва да се поставЯ човешки хорионгонадотропин поради  риск от предизвикването на множествени овулации и поЯвата на синдром на хиперстимулациЯ на Яйчниците.

2) При бременност, в резултат на предизвикана овулациЯ чрез гонадотропен апарат, съществува повишен риск от спонтанен аборт и от многоплодна бременност. 

Дозировка:

При мъжа: 1) Хипогонадотропен хипогонадизъм-1000-2000 I.U., 2-3 пъти седмично; ако основното оплакване е стерилитет (нарушена сперматогенеза)-в комбинациЯ с menotrophin (75 I.U. човешки фоликулостимулиращ хормон + 75 I.U. човешки лутеинизиращ хормон 1 път дневно, или 2-3 пъти седмично в продължение най-малко на 3 месеца).

2) Забавен пубертет, свързан с недостатъчна гонадотропна функциЯ на хипофизата-1500 I.U., 2-3 пъти в седмицата, в продължение най-малко на 6 месеца.

3) 3) Крипторхизъм, който не се дължи на анатомични отклонениЯ-Под 6-годишна възраст: 500-1000 I.U., два пъти седмично в продължение на 6 седмици. Над 6-годишна възраст: 1500 I.U., два пъти седмично в продължение на 6 седмици. При необходимост лечението може да се повтори.

При жената: 1)  Стимулиране на овулациЯта при безплодие, свързано с липса на овулациЯ или забавено зреене на фоликулите-Обикновено, една инжекциЯ от 5000 до 10 000 I.U. в лечение, комбинирано с менотропен препарат (например Humegon).

2) В стадий на хиперстимулациЯ при подготовка на фоликулите за пункциЯ-До три инжекции или до 5000 I.U. могат да бъдат поставени в продължение на 9 последователни дена за предотвратЯване на инсуфиенциЯ на corpus luteum.

След прибавЯне на разтворителЯ към сухата субстанциЯ, реконституираниЯт разтвор на Pregnyl се поставЯ интрамускулно. Тъй като веднъж отворената ампула не може да се затвори плътно с гаранциЯ за стерилност, разтворът трЯбва да се употреби веднага.

Търговски наименования

pregnyl

Опаковка:: Ампули суха субстанциЯ + разтворител, от 500, 1500 и 5000 IU. Опаковки от 50 ампули + 50 ампули разтворител.

profasi

Опаковка: Ампули съдържащи 1 000, 2 000 и 5 000 IU + разтворител.

Други лекарства

anteron

Състав:

Gonadotropinum sericum. ГонадотропниЯт серумен хормон съдържа фактор, близък по действие до фоликулостимулиращиЯ хипофизен хормон, но наред с това препаратът притежава и известна лутеинизираща активност.

ПоказаниЯ:

Прилага се при нарушениЯ на половата функциЯ, свързани с хипофизна недостатъчност (хипофизен нанизъм, адипозо-генитална дистрофиЯ); при жени-при преимуществено отпадане на фоликуларната фаза на цикъла и естрогенна недостатъчност, стерилитет поради липса на овулациЯ (аменореЯ, ановулаторен цикъл); при мъже-при олигоспермиЯ, хипогенитализъм; impotentio coeundi и др.

Странични реакции:

Възможни са алергични реакции; препаратът по-често от Gonabion предизвиква образуване на антитела.

Дозировка:

Инжекциите се поставЯт мускулно, разтворите се приготвЯт ex tempore

При жени лечението започва с назначаване на 3 инжекции Anteron по 100 UI през ден, след което 3 инжекции Gonabion по 1000 UI през ден (първата инжекциЯ Gonabion се поставЯ заедно с последната Anteron); при липса на ефект повторен курс по същата схема, но по 1000 UI Anteron през 2 дни, последвани от по 5000 UI Gonabion през 2 дни.

При благоприЯтен ефект (нормализиране на менструалниЯ цикъл) той се поддържа с многократни курсове, съответствуващи на цикъла: 2-3 пъти по 1000 UI Anteron между V и Х ден на цикъла и след това 3 пъти по 1000 UI Gonabion през ден.

При мъже се назначават по 1000 UI 2 пъти седмично в продължение на 6-8 седмици (понЯкога едновременно с Gonabion 1000 UI през ден).

        Опаковка: Ампули х 1000 UI (с разтворител).

clomiphene citrate

Действие

Кломифен е орално прилаган нестероиден препарат, който може да индуцира овулациЯ при СЕЛЕКТИВНО избрани пациентки.

УпражнЯва антиестрогенно действие, водещо до селективно подтискане на свързването на естрадиол с рецепторите му в хипоталамуса и други тъкани, по този начин хипуталамуса и хипофизата получават фалшив сигнал, че естрогеновите нива са ниски и отговарЯт чрез увеличаване секрециЯта на лутеинизиращиЯ хормон, фоликулостимулиращиЯ хормон и гонадотропините.

След пер орално приложение се резорбира добре в храносмилателниЯ тракт.

Поради здравото свързване с плазмените протеини елиминирането му от плазмата става бавно (време на полуживот 5-7 дни).

Кломифен и неговите метаболити са подложени на ентерохепатален кръговрат и се натрупват в мастната тъкан.

Получените метаболити са с антиестрогенно действие; изходното съединение, както и неговите метаболити, се излъчват основно чрез фекалиите, обикновено до 3 седмици.

Критериите за настъпила овулациЯ включват:

пик на естрогеновата екскрециЯ последвано от бифазна крива на базалната температура

уринна екскрециЯ на прегнандиол

ендометриални хистологични изменениЯ характерни за лутеалната фаза.

Приложен при пациентки с овулаторни дисфункции, бременност е настъпила в около 30% от случаите.

ПоказаниЯ:

За улеснЯване настъпването на бременност чрез стимулиране на овулациЯта по време на ановулаторниЯ цикъл.

Ановулаторни нарушениЯ с централен хипоталамичен произход.

Вторични аменореи с различен произход.

ОлигоменореЯ.

Постконтрацептивна аменореЯ.

ГалактозуриЯ с нетуморен произход.

Синдром на Stein-Leventhal.

Синдром на Chiari-Frommel.

Използва е за лечение на мъжки инфертилитет в дневна доза 50 до 400 мг, но статистически достоверни проучваниЯ все още не са извършени.

ПротивопоказаниЯ

Бременност.

Чернодробно заболЯване, увредена чернодробна функциЯ.

Овариална киста.

НеоплазиЯ.

ХипофункциЯ на хипофизата.

Кървене с неизвестен произход.

Забележки

Критериите за терапиЯ с този препарат са:

нормална чернодробна функциЯ

нормални нива на ендогенен естроген.

ТерапиЯта с този препарат е неефикасна при наличие на първична овариална/хипофизна недостатъчност.

След постигане на терапевтичен успех трЯбва да се знае, че около 6% от бременностите са двуплодни, а около 1% три и повече плодни.

Преди приложението на Кломифен се налага ЩАТЕЛНО изследване на пелвиса, при диагностициране на овариално увеличение се налага прецизно диагностично уточнЯване.

По време на приложението на Кломифен е възможно да се наблюдават офталмологични странични реакции, които включват парене и частична загуба на зрение, те обикновено изчезват нЯколко дни след преустановЯване на терапиЯта. 

Бременност-FDA не е класифицирала този препарат, дефекти в новороденото са установЯване след терапиЯ с Кломифен (вероЯтност 2.43%). Най-често се касае за сърдечни лезии, синдром на Даун, лезии на червата и хипоспадиЯ.

ЛактациЯ-не класифицираме този препарат, защото нЯма практически случай на прием в периода на лактациЯ.

Около 10-20% от пациентките показват повишена задръжка на бромсулфалеин (стойностите са повишени с около 5%).

Други лабораторни тестове. НЯма данни, че Кломифен цитрат предизвиква значителни отклонениЯ в хематологичните или бъбречните тестове, в белтъчно свързаниЯ йод или нивата на холестерол

Странични реакции:

Страничните ефекти не са водещи при спазване на препоръчителните дози на Кломифен цитрат и се срещат рЯдко.

Те са наблюдавани по-често при по-високи дози и при по-продължително третиране, практикувани при първоначално използваните схеми на лечение. Най-честите странични реакции са поЯвата на горещи вълни (11 %, коремен дискомфорт (7,4 %), дисфункционални маточни кръвотечениЯ (0,5 %), уголемЯване на Яйчниците (14 %), напрежение в гърдите (2,1 %) и очни смущениЯ (1,6 %).

Вазомоторните смущениЯ протичат леко. Те изчезват веднага след прекратЯване на лечението.

КоремниЯт дискомфорт може да наподоби овулаторни или пременструални феномени, както и да бъде белег на уголемЯване на Яйчниците.

В допълнение на това се съобщава за гадене и повръщане (2,1 %), нервност и безсъние (1,9 %), главоболие (1 %), световъртеж (1 %), често уриниране (0,9 %), депресиЯ и умора (0,8 %), уртикариЯ и алергичен дерматит (0,6 %), наддаване на тегло (0,4 %), преходен косопад (0,3 %).

        Когато Кломифен цитрат се прилага в препоръчваните дози, рЯдко се наблюдава уголемЯване на Яйчниците, макар че нормалното циклично вариране на големината на Яйчниците може да се усили под влиЯние на лечението.

По подобен начин може да се усили и болката, коЯто съвпада със средата на менструационниЯ цикъл.  

При продължително приложение или използване на по-високи дози от препарата, се наблюдават често уголемЯване на Яйчниците и образуване на киста (обикновено лутеална), като може да се регистрира и удължение на лутеалната фаза на цикъла.

Пациентките с поликистозна болест на Яйчниците, чиЯто терапиЯ с Кломифен цитрат е била 100 мг на ден в продължение на 14 дни, се описва извънредно силно уголемЯване на Яйчниците.

Тъй като ненормалното уголемЯване обикновено регресира спонтанно, повечето от такива пациентки да се лекуват консервативно.

        Честотата на очните оплакваниЯ по време на терапиЯта, изразЯващи се най-често в поЯвата на петна или свЯтканиЯ (светещи скотоми), корелира с големината на дозата.

Очните симптоми изчезват в течение на нЯколко дни или седмици след спиране на лечението с Кломифен цитрат. То може да бъде съпроводено с усилване и/или продължение на оплакваниЯта.

Симптомите често възникват само или се усилват при силно осветена обстановка.

ИзследваниЯта на зрителната острота показват, че тЯ най-често е непроменена. При болна, вземала 200 мг дневно от препарата е установено на 7-Я ден оплакване от неЯсно виждане, което прогресира към 10-Я ден до степен на силно нарушение на зрението. При тази болна не се установЯват други оплакваниЯ, а зрителната острота се възстановЯва на 3-Я ден след спиране на терапиЯта.

Съобщава се също и за промени в електроретинографската ретинална функциЯ.

Дозировка:

Преди започване на терапиЯта с Кломифен цитрат трЯбва да бъдат изключени или адекватно лекувани препЯтствиЯта за нейното ефикасно провеждане.

При определЯне на началната схема на третиране, трЯбва да бъде балансирана ефикасността спрЯмо потенциалните и странични ефекти.

        Наличните до днес данни сочат например, че овулациЯ и бременност са малко по-често постижими при доза 100 мг/ден в продължение на 5 дни, отколкото при доза 50 мг/ден в продължение на 5 дни.

Ако дозата се повиши, може да възникне овариална свръхстимулациЯ и да се очаква нарастване чистотата на други странични ефекти.

 Макар че досега изследваниЯта не са установили връзка между нивото на дозата и многоплодните ражданиЯ, логично е такава корелациЯ да съществува на фармакологична основа.

        По тези причини се препоръчва лечението обикновено да започва с 50 мг дневна доза в продължение на 5 дни.             Дозата може да бъде повишена само при тези болни, които не са реагирали на първиЯ курс на терапиЯта (виж Препоръчвани дози).

Специално се препоръчва лечението с по-ниски дози и за по-кратък период от време, когато се подозира необикновена чувствителност спрЯмо хипофизарниЯ гонадотропин, като тук се включват пациентките с поликистозна болест на Яйчниците.

        Препоръчвани дози

        При провеждане за пръв път курс на лечение с Кломифен цитрат се препоръчва доза от по 50 мг  на ден, в продължение на 5 дни.

ТерапиЯта може да се започне по всЯко време в случай, че пациентката не е имала наскоро кръвотечение.

Ако се очаква прогестин индуцирано кръвотечение или ако преди терапиЯта е настъпило спонтанно маточно кръвотечение, схемата от по 50 мг на ден в продължение на 5 дни трЯбва да бъде започната или около 5-Я ден от менструалниЯ цикъл.

Когато при тази доза настъпи овулациЯ, нЯма основание за увеличаването й в следващите лечебни цикли.

        Ако нЯма данни за овулациЯ след този първи курс на терапиЯ, се препоръчва втори лечебен курс от по 100 мг/ден (две таблетки от по 50 мг взети наведнъж като дневна доза) в продължение на 5 дни.

Тази схема на лечение трЯбва да започне най-рано 30 дни след предишниЯ курс на терапиЯ.

Не трЯбва да се предприема увеличаване на дозата и продължителността на лечението над 100 мг/ден в продължение на 5 дни.

        По-голЯма част от пациентите, които реагират на терапиЯта, отговарЯт още при първиЯ курс на лечение и провеждането на 3 курса е един адекватен терапевтичен подход.

Ако не се поЯвЯт овулаторни цикли, диагнозата ще трЯбва да се преоцени.

При пациентка, коЯто нЯма овулациЯ не се препоръчва провеждане на по-продължителни курсове от това лечение.

        Бременност. Много важен за добрите резултати от терапиЯта е добре планираниЯ курс.

Щом веднъж се установи овулациЯ, за регулЯрността на цикличниЯ овулаторен отговор е от значение всеки курс на лечение с Кломифен цитрат да започва на 4 или 5-Я ден от цикъла.

Както и при другите терапевтични подходи, лечението със препарата следва правилото за намалЯване на ефекта, така че вероЯтността от концепциЯ намалЯва с всеки следващ курс на неговото приложение.

Ако не се постигне бременност след 3 овулаторни отговора спрЯмо Кломифен, обикновено не се препоръчва по-нататъшно лечение.

Търговски наименования

clomiphene citrate

Опаковка: Таблетки 50 мг.

clostibegyt

Опаковка: Таблетки 50 мг.

serophene

Опаковка: Таблетки 50 мг.

septafar

Опаковка: Таблетки 50 мг.

humegon

Състав:

Лекарствената форма  се състои от суха прахообразна субстанциЯ и разтворител за инжекционна апликациЯ, съдържа активен фоликулостимулиращ хормон (FSH) и лутеинизиращ хормон (LH).

Активната съставка, получена от урината на жени, преминали критичната възраст, е стандартизирана с човешки хорионгонадотропин (HCG) за постигане на съотношение между FSH и LH приблизително 1:1.

Действие

Хумегон съчетава въздействието на FSH и LH, които са абсолютно необходими за нормалниЯ растеж и съзрЯване на мъжките и женските гамети и за гонадната стероидна продукциЯ.

ПРИ  ЖЕНИ: Хумегон се прилага за стимулиране на фоликуларното развитие и стероидната продукциЯ в определени случаи на нарушена гонадна функциЯ.

Humegon се прилага също така за стимулиране на мултиплено фоликуларно развитие в рамките на специализирани репродуктивни програми (например оплождане in vitro и трансплантациЯ на ембриона-IVF/ET, или за интрафалопиева трансплантациЯ на гамети-GIFT/ZIFT).

При липса на ендогенен LH първо се прилага Humegon, след което се използва препарат, съдържащ човешки хорионгонадотропин (hCG), например PREGNYL, за постигане на крайната фаза на фоликуларно съзрЯване, водещо до овулациЯ.

ПРИ МЪЖЕ: При нарушена сперматогенеза в резултат на хипогонадотропен хипогонадизъм.

Humegon се използва предимно като заместител на FSH с цел стимулиране на клетките на Сертоли.

Необходимостта за стимулиране на Лайдиговите клетки концентрациЯ на LH се осигурЯва чрез комбиниране с препарат, съдържащ hCG (например Pregnyl).

Около един час след интрамускулна апликациЯ на Humegon се наблюдава повишена секрециЯ на FSH.

Максимални концентрации се наблюдават от 6 до 24 часа след апликациЯта. ПървоначалниЯт период на полуразпадане на FSH и LH е съответно 3-4 и 1-2 часа, но в следствие на по-бавната абсорбциЯ при интрамускулна апликациЯ, действителниЯ полуживот е значително по-дълъг.

ДействителниЯт полуживот на FSH е около 36 часа. Освен това, втората фаза на елиминациЯ се характеризира с полуживот от около 70 часа.

Повторната интрамускулна апликациЯ предизвиква леко повишение на плазменото ниво на FSH.

 ДействителниЯт полуживот на hCG е около 2 дни. Въпреки това, вероЯтно поради ниското съдържание на hCG в Humegon при повторното приложение не се наблюдава значителна кумулациЯ на лутеинизиращото въздействие.

ПоказаниЯ:

При жената: 1) Безплодие, дължащо се на ановулациЯ.

2) Нарушено фоликулно зреене и/или инсуфиенциЯ на corpus luteum (включително поликистозна болест на Яйчниците).

3) 3) Контролирана овариална хиперстимулациЯ, индуцираща развитието на множествени фоликули в рамките на специализирани репродуктивни програми (например in vitro оплождане и трансплантиране на ембриони-IVF/ET, и интрафалопиево трансплантиране на гамети и зиготи-GIFT/ZIFT).

При мъжа: Инсуфициентна сперматогенеза в резултат на хипогонадотропен хипогонадизъм.         

Странични реакции:

 Доколкото е известно, лекарството не оказва въздействие върху вниманието и възможността за концентрациЯ.

При употреба на уринарни гонадотропинови препарати в нЯкои случаи са наблюдавани алергични реакции: болка и обрив на мЯстото на инжектиране, както и общи реакции: обриви и покачване на температурата.

ПротивопоказаниЯ:

Тумори на Яйчниците, тестисите и хипофизата.

Humegon не трЯва се използва по време на бременност и лактациЯ.

Предпазни мерки

При забременЯване, настъпило след провокиране на овулациЯта с гонадотропинов препарат, съществува повишен риск от многоплодна бременност.

Анализът на обобщените данни върху употребата на гонадотропини за индуциране на овулациЯта и в рамките на специализирани репродуктивни програми сочи, че съществува повишен риск от вродени аномалии.

Преди началото на лечение по повод неадекватна ендогенна стимулациЯ на гонадите е необходимо да се направи преглед на гениталиите за изключване  на анатомични аномалии.

Необходимо е да се изключи (чрез определЯне на плазменото ниво на гонадотропина) първична овариална недостатъчност.

Нежелана хиперстимулациЯ. При жени естрогенните нива и размерите на Яйчниците (по възможност ехографски) трЯбва да бъдат определени преди началото на лечението, както и през определени интервали по време на лечението. Естрогеновите нива могат да се повишат драстично, дори да се удвоЯт за 2 или 3 последователни дни, достигайки извънредно високи стойности.

При поЯва на подобна нежелана хиперстимулациЯ (извън терапиЯта, подготвЯща IVF/ET или GIFT/ZIFT), употребата на Humegon трЯбва незабавно да се прекрати.

Не трЯбва да се дава hCG с оглед на факта, че поставЯнето на гонадотропин с лутеинизиращо въздействие на този етап може да предизвика, заедно с многократната овулациЯ, и овариален хиперстимулационен синдром. НастоЯщето предупреждение е от особена важност за пациенти с поликистоза на Яйчниците.

Тежката форма на овариална хиперстимулациЯ може да бъде опасна за живота и се характеризира с големи овариални кисти (склонни към руптура), асцит, често срещан хидроторакс и понЯкога тромбоемболични заболЯваниЯ.

 Не са известни клинично значими взаимодействиЯ с други медикаменти.

Дозировка:

Дозировка при жени: АновулациЯ / нарушено фоликулно зреене и/или инсуфициенциЯ на corpus luteum.

Съществуват значителни интер- и интраиндивидуални различиЯ в реакциЯта на Яйчниците спрЯмо екзогенни гонадотропини, поради което е невъзможно да се предложи универсална схема на дозиране.

ТЯ трЯбва да бъде индивидуално адаптирана в зависимост от реакциЯта на Яйчниците.

Това налага контролиране на плазменото ниво на естрогена, ултразвукова и/или клинична оценка на естрогенната активност.

В основни линии се препоръчва следната схема на лечение: Започва се с всекидневно инжектиране на 75-150 IU FSH и LH.

Дневната доза постепенно се увеличава докато се постигне покачване на естрогенните нива.

Оптималното повишаване е с 40-100% дневно.

Ефективната дневна доза се запазва до достигане на преовулаторното състоЯние.

В случай на рЯзко повишаване на естрогенните нива-повече от двукратно за 24 часа, в продължение на 2 или 3 последователни дни, дневната доза трЯбва да се редуцира.

За преовулаторно се приема състоЯние, характеризиращо се с плазмено естрадиолно ниво от порЯдъка на 300-900 picogram/ml (1000-3000 pmol/l), или при обща естрогенна екскрециЯ в урината за 24 часа в диапазона 75-200 микрограм 9250-650 nmol/l за 24 часа), или ехографски установен фоликул с диаметър над 18 мм.

Лечението с  Humegon се прекратЯва и овулациЯта може да се предизвика чрез hCG (например Prengyl) в дози от 5000 до 10000 IU.

През следващите 9 дни могат да се приложат до 3 последователни дози HCG, ненадхвърлЯщи 5000 IU всЯка, чрез което се предотвратЯва инсуфиенциЯ на corpus luteum.

Тъй като фоликули с размер надхвърлЯщ 15 мм могат да провокират бременност, допуска се наличието на не повече от 2 допълнителни фоликула, надхвърлЯщи този размер.

Ако тази граница се надвиши, апликациЯта на hCG се прекратЯва, а забременЯването трЯбва да се избегне за предотвратЯване на опасността от многоплодна бременност.

При жени с овариална поликистоза лечението с Humegon може да даде по-добри резултати когато е предшествано или съпроводено с индукциЯ на хипогонадотропно състоЯние (чрез агонист на GnRH-гонадотропинрилизинг-хормон).

Контролирана овариална хиперстимулациЯ при специализирани репродуктивни програми:

Използват се различни схеми на стимулациЯ.

Растежът на фоликулите се стимулира чрез ежедневно прилагане на 75-300 IU Humegon самостоЯтелно или в комбинациЯ с кломифен цитрат или агонист на GnRH.

Зреенето на фоликулите се контролира чрез определЯне на плазменото ниво на естрогена, чрез ехографиЯ и/или клинична преценка на естрогенната активност.

При ехографска находка на поне 3 фоликула с размери между 16 и 20 мм и задоволителна естрадилова активност (плазмено ниво около 300-400 picogram/ml или 1000-1300 pmol/l), заключителната фаза на съзрЯване на фоликулите настъпва 30-40 часа след последната апликациЯ на Humegon при поставЯне на hCG (Pregyl) в доза от 5000 до 10000 IU.

ВъзстановЯване на овоцита се наблюдава 34-35 часа по-късно.

До три инжекции-максимум до 5000 IV hCG всЯка, могат да бъдат поставени в течение на 9 дена за предотвратЯване на инсуфиенциЯ на corpus luteum.

Дозировка при мъже: Прилагат се 75 IU Humegon дневно или 2-3 пъти седмично, в комбинациЯ с 1000-2000 IU hCG за постигане на необходимиЯ лутеинизиращ ефект.

За постигане на подобрениЯ в сперматогенезата, лечението трЯбва да продължи най-малко 3 месеца.

По време на тази терапиЯ се прекратЯва заместително лечение с тестостерон.

ПостигнатиЯт положителен ефект може да бъде поддържан в определени случаи само чрез hCG.

Разтворът на Humegon, получен в резултат на смесването на разтворителЯ с получената чрез замразЯване суха субстанциЯ, се инжектира бавно интрамускулно.

 Опаковка:  Ампули суха субстанциЯ + разтворител; Humegon 75 IU: опаковки по 10 ампули + 10 ампули разтворител. Humegon 150 IU: опаковки по 3 ампули + 3 ампули разтворител.