Вашият пациент е приел наведнъж много таблетки за отслабване съдържащи амфетамин. От какъв вид мониторинг се нуждае този пациент?

Избори:

  1. За развитие на хипотония
  2. за. развитие на седатация
  3. За развитие на тахиаритмии
  4. За развитие на еуфория

Верният отговор е №3 - за развитие на тахиаритмии

Пациените, които са интоксикирани с амфетамини трябва да бъдат наблюдавани внимателно за развитиоето на тахиаритмии.

Амфетамин е ЦНС стимулант, чиито странични ефекти включват: тахиаритмии, повоишена раздразнителност, сънливост и загуба на апетит.

Хипотонията и седатацията са ефекти асоциирани с употребата на седативи и хипнотици, а не на стимуланти като Амфетаямините. Естествено след употреба на симпатикомиметици може да се развие и еуфория, обаче тя не е най-честият страничен ефект от употребата на амфетамини.