Кой от долуизброените лекарствени продукти инхибира в максимална степен. синтезата на солна киселина в стомаха?

Избори:

  1. Ранитидин
  2. Бисмут салицилат
  3. Омепразол
  4. Маалокс

Верният отговор е №3 - омепразол

Инхибиторите на протонните помпи блокират Н+/Н+/АТФосфатазата, която е заангажирана във финалната стъпка на синтезата на солната киселина.

Това предизвиква максимална киселинна супресия и състояние много близко до ахлорхидрията.

Н2-блокерите като Ранитидин и Фамотидин намалят образуването на солна киселина в по-слаба степен.