Коя е главната индикация за приложението на Метоклопрамид?

Избори:

  1. Инфекции
  2. Вагинално течение
  3. Гадене
  4. ГЕРБ

Верният отговор е №3 - гадене

Метоклопрамид е прокинетик, който се използва за лечение на гадини и повръщане.

Дой въздейства на мозъчните D2 рецептори като антагонист и има смесен ефект по отношение на 5-НТ3 и 5-НТ4 рецепторите в тригерната зона.