При 2 годишно дете се развиват внезапно: кожни зачервявания, ментално объркване, повръщане и повишение на температурата. Неговата майка съобщила, че детето наскоро е преболедувало обикновена настинка и му е давала ОТЦ препарати за лекуването й. Лекарите подозират развитието на чернодробна недостатъчност и извършват биопсия, която показва увеличен размер на митохондриите на хепатоцитите с мастна инфилтрация в тях. Коя е най-вероятната диагноза?

Избори:

  1. Хепатит С
  2. Отравяне с паракват
  3. Синдром на Reye
  4. Отравяне с алфа-токсин

Верният отговор е №3 - синдром на Reye

При синдрома на Reye чернодробната биопсия установява униформена интраплазматична панлобуларна микровезикуларна инфилтрация. на черният дроб - установява се на светлинна микроскопия.

На електронната микроскопия се установява митохондриална увреда, която варира в зависимост от тежестта на патологията, но винаги включва изчерпване на гликогена, пролиферация на гладкия ендоплазматичен ретикулум, пероксизомна увреда и увеличение на митохондриалният матрикс. Тези хистологични находки ссе позитивират рано в началото на заболяването и хистологичната картина се нормализира 8-12 седмици след като се развият пораженията.

Налични са и находки от страна на. централната нервна система, които включват оток на мозъка, промени в гироса, оток на бялата мозъчна материя и вентрикуларнна. компресия. На електронната микроскопия при ЦНС биопсия се установяват периневронални и периваскуларни чисти пространства с оток на астроцитите.