Кой е най-честият симптом асоцииран с хроничното приложение на антипсихотиците?

Избори:

  1. Хипотония
  2. Хипертония
  3. Орална дискинезия
  4. Миопия

Верният отговор е №3 - орална дискинезия

Хроничният прием на антипсихотици причинява и орална дискинезия вкл.неволеви движения на мускулатурата на езика.