Кой е най-удачният препарат за профилактика на колит причинен от лоша храна по време на вашият престой в Мексико?

Избори:

  1. Метронидазол
  2. Омепразол
  3. Бисмут салицилат
  4. Лоперамид

Варният. отговор е №3 -  Бисмут салицилат

Само Бисмот салицилат може да се употребява и с цел профилактика. Лоперамид може да е от полза когато. вече се развие инфекциозният процес.

Приложението на Омепразол не може да предотврати развитието на инфекция.

Метронидазол не е от полза за лечение на "диария на пътешественика", но е от полза при лечението на амебиазите.