Вашият пациент е подложен на въздействието на невромускулен блокер и развива невромускулна парализа повече от 13 часа. Кое от долните твърдения не е вярно?

Избори:

  1. Сукцинилхолин е най-вуроятно използван
  2. Блокадата може да се пролонгира от генетични вариации на микрозомалните Р450 ензими
  3. Сукцинилхолин притежава плазмен полу-живот от няколко минути
  4. Сукцинилхолин се прилага под формата на продължителна венозна инфузия

Верният отговор е №2 - блокадата може да се пролонгира от генетични вариации на микрозомните Р450 ензими

Сукцинилхолин е деполяризиращ невромускулен блокер с много кратко действие, който се свързва с холинергичните рецептори в моторната плочка и така предизвиква деполяризация.

Сукцинилхолин се прилага под формата на продължителна венозна инфузия. При пациентите с частичен дефицит на псевдохолинестераза приложението на 1 доза може да причини парализа от 5 до 50 минути. За пациентите, които са хомозиготни по отношение на този дефект парализата може да продължи и няколко часа, което налага необходимостта от извършването на механична вентилация.