Минималната алвеоларна концентрация (МАС) се използва при иследване на анестезиологичните газове. Ако газ А има МАС 2%, а газ В има МАС 4%, кое е вярното твърдение?

Избори:

  1. Газ А е по-разтворим в кръвта от газ В
  2. Газ А е по-мощен от газ В
  3. Газ В има по-продължително действие от газ А
  4. Газ В индуцира обща анестезия два пъти по-бързо от газ А

Верният отговор е №2 - газ А е по-мощен от газ В

МАС се дефинира като минималната алвеоларна концентрация, която е необходима за извършване на анестезия при. малки хирургични интервенции при 50% от пациентите.

МАС се използва за определяне на релативната потенция на анестезиологичните газове; колкото по-голям е МАС толкова по-силен е анестетика.

МАС не отразява разтворимостта, продължителността на действието или бързината на анестезиологична индукция.