На Вашият пациент е предписан Празозин за лечение на артериална хипертония, но същият развива ангинална симптоматика по време на приемът му. Какво трябва да е терапевтичното Ви поведение в случаят?

Избори:

  1. Терапията с Празозин трябва да бъде продъ лжена, поради това че ангиналната симптоматика ще отзвучи с времето постепенно
  2. Терапията с Празозин трябва да бъде преустановена
  3. Трябва да се предпише вазодилататор за лечение на ангиналната симптоматика
  4. Трябва да се предпише диуретик за лечение на ангиналната симптоматика

Верният отговор е №2 - терапията с Празозин трябва да бъде преустановена

Приложението на Празозин също така причинява и развитие на ортостатична хипотония, появата на ангинална симптоматика на фона на прием на Празозин се. определя като част от нежеланите странични лекарствени реакции на препарата.

Вазодилататорите, дори коронарните такива, не са показани за лечение на ангина пекторис причинена от прием на Празозин.

Диуретици ъщо не са показани за лечение на ангина пекторис причинена от Празозин.