Кой от следните вторични месенджъри се отделя след активацията на гуанилат циклазата?

Избори:

  1. cGMP
  2. cAMP
  3. ATP
  4. Inositol1, 4, 5 triptophate (IP3)

Верният отговор е №1 - цикличният гуанозин монофосфат

Цикличният гуанозин монофосфат се активира от гуанилат циклазата.

Фосфолипаза С е част от фосфоинозитидната система и IP3 е нейният вторичен месенджър.

Цикличният аденозин монофосфат се активира от аденил циклазата.

Аденозин три фосфат не е вторичен месенджър.