Синоними: Ранитннк, жълт цветплкнк.

Семейство: Бобови

Разпространение:   Култивира  се  като  градинско  растение,  Ед-

ногодишно растение, цъфти през май— юни,

използваема част: Цялата надземна част на растението, осо«-бено младите клонки.

Химически състав: Дрогата съдържа течен алкалоид спартеие» жълто багрило скопарин, саротамин, генистеин, резино-смола» калиеви соли и др.

Фармакологично  действие: Основно — кардиотрогшо: урегули­ра нарушения сърдечен ритъм, забавя провеждането на им­пулсите в преводната тъкан на сърцето, намалява възбуди-мостта на миокарда към симпатикусовите дразнения. Дей­ствието му наподобява тоза на хинина, но зависи твърде много от дозата — в малки дози учестява, а в по-големи за-базя пулса, намалява кръвното налягане и се явява вазодилататор. Големите дози действуват депримнращо на миокарда.

Терапевтично приложение: Поради силната токсичност на ал­калоида спартеин растението не се използува, а само чиста изолираният алкалоид спартеин при сърдечна слабост, тиреотоксикоза, ритъмни нарушения, а също и като диуретикук благодарение на калиевите соли, съдържащи се в субстан­цията. Влиза в комбинация с редица препарати. Силно ток­сично!

Начин на употреба и дозиране: Под лекарски контрол само оч течния екстракт или суха субстанция по 0,01 § 2—3 пъти дневно.

Отравяне:  Остро отравяне не е рядкост, когато има предози-ране. Клиничната картина се характеризира с гадене, по­връщане, диария, гърчове, сомколентност, хипотония, бради-аритмия, вкл. АУ-блок.

Лечениг: Стомашна промивка с активен въглен, след което се дава солево очистително. Форсирана диуреза. Капкова ве­нозна инфузия с глюкозен р-р за коригиране на дехидрата-цията с включване на вит. С 500 мг. При брадиаритмия атропинов сулфат 2 мг подкожно с кофеин 0,20 мг. Дихателна реанимация с кислород. При гърчове барбитурати или хлорпромазин.