Синоними: Овчарска иглика, богородично мляко, шапово биле, наметка, кучешки език.

Семейство: Грапаволистни

Разпространение: Расте покрай пътищата, торищата, пустеещи­те М'Еста из цялата страна. Растението е високо до половяк-метъо с космато стебло, силно разклонено към върха.

Използмаема част: Коренът и цъфтящата част на растението. Корените се събират през есента. След тяхното почистване те се изсушават в сушилня при 45 °С.

Химически състав: В дрогата се съдържа алкалоидът циногло-снн с курареподобно действие, етерично масло, слуз и други неидентифицирани вещества.

Фармакологично   действие: Основно — миорелаксиращо дей­ствие, аналогично на хурарето, дължащо се на съдържащия се в дрогата алкалоид цииоглосйн. Оказва същевременно спазмолитичко и смекчаващо действие на лигавицата на ди­хателните пътища, както н умерено аналгетично действие.

Терапевтично приложение: Циноглосинът, съдържащ се в расте­нието, е силно токсичен, поради което употребата ка расте­нието е забранена, особено за вътрешно ползуване, дори з малки дози, независимо че досега се използува в народната медицина при кашлица, диария, кръвотечение к външно при циреи.

Начин ка употреба и дозиране: Само под лекарски контрол за външно приложение под сЬорма на запапка в съотношение 1:300, Склио токсично;

Отравяне:   Остра интоксикация настъпва при предозиране на дрогата или при непоносимост към нея, Характеоизнра се с вкенс на сзят, смущения в координацнпта и постепенно про­гресираща парализа па скелетната кускулатнра, като се за-•яочне от мускулатурата ка лннето, шпята, кнтеркосталката мускулатура, крайниците п диашрагмнта. Появяват се още в самото качало зрителни смущения. Дишането е силео затруд­нено. При тежки отравяния се констатира задушаване със смъртен изход. От страна ка сърде^но-съдозата система е налице тахикардия, преминаваща към брадиаритмия, хипо-• тония, бронхоспззъм, Еключнтелно и гърчове. Лечение: Прилага се незабавно анткдот — физостигмнн (про-стигмин) парентералко. Калциев глгоконат 10 % — 10 мл венозно, базно. Дихателна реанимация с асистирано дишане н кислородотерапкя. Антиаоитмични средства. Симпатомиме-тицн с умерено действие (вазотон, ефортил).