Печат
Посещения: 2926

Active Image

Децата и възрастните изложени на пасивно пушене имат нарушена ендотелна функция.

       Връзката между тютюнопушенето и нарушената ендотелна функция е доказана отдавна, наскоро Circulation доказаха и индиректната връзка между това явление и преждевременното развитие на атеросклерозата.