Печат
Посещения: 3240

Bayer Pharmaceuticals Corporation и FDA предупреждават здравните специалисти, че приложението на тразилол може да предизвика анафилаксия, като високо рискови за това са пациентите които са били изложени на действието на препарата в последните 12 месеца преди новото му приложение.