Печат
Посещения: 5030

При пациентите с РА, които имат СУЕ над 40 мм имат повишен риск от развитие на сърдечна недостатъчност в следващите 6 месеца.

Вероятността от настъпване на това събитие е 25%.

Ако обаче съм симптоматиката се насложи и анемия рискът се увеличава с пъти.

Изводът от тези данни е: при наличие на тази констилация се лекува агресивно анемията и се засилва антиревматичната терапия, за да се редуцира вероятността за настъпване на СД.