Estriol

Референтни стойности

Естриол се появява в първите 9 седмици от началото на гестацията при нормална бременност. Около 4-6 седмици преди раждането нивата му се увеличават рязко.

Когато се ползва за установяване на повишен риск от преждевременно раждане саливарният естриол при нива под 2.1 нанограма/мл са предиквини.

Интерпретация на резултатите

Естриол е главният естроген в кръвта и урината на бременните жени. Естриол се синтезира в плацентата, конюгира се в черният дроб и се екскретира чрез урината. При бременните жени естриол е ексклузивно с фетален произход.

Първичната употреба на естриол при бременни пациентки по време на 2-ят триместър на бременността представялва част от мултиплени скнининги. Съществува и патологично ранно увеличение на естриол асоциирано с късно /над 35-тата седмица от гестацията/ преждевременно раждане.

Скрининг през 2-ри триместър на бременността

Неконюгираният естриол едновременно с други маркери на майката се използва за установяване на аномалии като наличие на синдром на Даун и други. Ниските нива са потенциално сигнификантни. Тройният тест комбинира майчиният неконюгиран естриол + алфа-фетопротеин + човешкият хорион гонадотропин, а при "четворният тест" се добавя и изследването нивата на инхибин А.

Риск от преждевременно раждане 

При нормална бременност нивата на естриол се увеличават 4-6 седмици преди раждането. Саливарните нива на естриол отразяват нивата на свободният, неконюгиран естриол в кръвта. При преждевренно раждани, които не се съпровожда от увеличеие нивата на естриол най-често са касае за инфекции съчетани с цервикална недостатъчност.