Печат

СУЕ

Референтни стойности

Те са както лаборатория специфични, така и възраст специфични.

Интерпретация на резултатите

СУЕ отразява скоростта на утаяване на еритроцитите в антикоагулирана кръв при стандартни условия.

Показанията за този тест постепенно намалят поради въвеждането в практиката на по-специфични изследвания, така напр. С-реактивният протеин е по-специфичен маркер за наличие на възпаление отколкото СУЕ.

СУЕ не трябва да се ползва за скрининг на асимптоматични пациенти поради ниската си сензитивност и специфичност.  Ако няма обяснение за повишеното СУЕ теста трябва да се повтори след няколко месеца с оглед търсенето на окултни заболявания. 

Промените в СУЕ могат да осигурят информация относно активността на болестният процес и терапевтичният отговор.

Фактори, които повлияват СУЕ:

ЕКСТРЕМНА ЕЛЕВАЦИЯ НА СУЕ: най-често се касае за наличие на колагеноза, инфекции или малигнитет.