СУЕ

Референтни стойности

Те са както лаборатория специфични, така и възраст специфични.

Интерпретация на резултатите

СУЕ отразява скоростта на утаяване на еритроцитите в антикоагулирана кръв при стандартни условия.

Показанията за този тест постепенно намалят поради въвеждането в практиката на по-специфични изследвания, така напр. С-реактивният протеин е по-специфичен маркер за наличие на възпаление отколкото СУЕ.

СУЕ не трябва да се ползва за скрининг на асимптоматични пациенти поради ниската си сензитивност и специфичност.  Ако няма обяснение за повишеното СУЕ теста трябва да се повтори след няколко месеца с оглед търсенето на окултни заболявания. 

Промените в СУЕ могат да осигурят информация относно активността на болестният процес и терапевтичният отговор.

Фактори, които повлияват СУЕ:

 • Увеличение на СУЕ
  • Напреднала възраст на пациентът
  • Пациенти от женски пол
  • Бременност
  • Анемия в частност наличие на макроцитоза
  • Технически грешки:
   • Грешка в продължителността на теста
   • Висока стайна температура
  • Елевация на фибриноген
   • Инфекции
   • Възпаление
   • Малигнитет
 • Без ефект върху СУЕ
  • Наднормено тегло на пациентът
  • Скорошно нахранване
  • Прием на аспирин /в големи дози/
  • Прием на НСПС - аулин, ибупрофен и други подобни
 • Намалено СУЕ
  • Екстремна левкоцитоза
  • Полицитемия
  • Повишено отделяне на жлъчни сокове
  • Прием на високи дози кортокостероиди
  • Абнормални по форма еритроцити
   • Сърповидно клетъчно заболяване
   • Сфероцитоза
   • Анизоцитоза
   • Акантоцитоза
   • Микроцитоза
  • Протеинни абнормалии:
   • Хипофибриногенемия
   • Хипогамаглобулинемия
   • Диспротеинемия с хипервискозитет
  • Технически фактори 
   • Промяна в продължителността на теста
   • Неадекватно смесване
   • Кръвна е вече съсирена
   • Ниска стайна температура

ЕКСТРЕМНА ЕЛЕВАЦИЯ НА СУЕ: най-често се касае за наличие на колагеноза, инфекции или малигнитет.