Eotaxin-3

Референтни стойности

Нормално под 80 пикограма/милитър

Интерпретация на резултатите

Еозинофилната грануломатоза + полиангиит /EGPA/ известна още като Churg-Strauss представлява васкулит на малките кръвоносни съдове, който се асоциира с бронхиална астма и еозинофилия. Клиничните и лабораторни особености на EGPA са изброени по-долу:

 • Клинични особености
  • Първи стадий: алергична астма, алергичен ринит и назални полипи
  • Втори стадий: периферна еозинофилия + тъканни еозинофилни инфилтрати
  • Трети стадий: клинична манифестация на васкулита с мултиорганно засягане
 • Лабораторни особености
  • Увеличени СУЕ, С-реактивен протеин, анемия
  • Отчетлива еозинофилия в периферната кръвна картина
  • IgE се повишава
  • ANCA позитивност в 40% от пациентите
  • Елевация на Еотаксин - 3

Повишените нива на Еоксатин-3 са диагностичен маркер за активно протичаща EGPA със сензитивност 87,5% и специфичност 98,6% за наличие на активно заболяване.